söndag 23 mars 2008

Fartböter räddar inga liv - otidsenligt paragrafrytteri av överåklagare

Med ägaransvar för överträdelser av de skyltade fartgränserna vill överåklagare Sven-Erik Alhem göra "något drastiskt ... åt den miserabla trafiksituationen". Att han är okunnig om olycksförloppens komplexitet och den moderna telematikens möjligheter må vara honom förlåtet.

Allvarligare är hans otidsenliga fokus på repressiva åtgärder mot syndabockar. Det behöver bemötas på lika framträdande plats, som Alhem erhöll med sin artikel i dag på DN Debatt. Den följs upp i DN (11:39) av Åsa Nilsson Rönnqvist med en intervju av Kenneth Hultgren, pressekreterare hos infrastrukturminister Åsa Torstensson (c) .
Jag väntar därför med att här publicera min replik tills jag eventuellt fått den refuserad av tillfrågade debattredaktörer.

Den livräddande insatsen vid en trafikolycka av socialförsäkringsminister Cristina Husmark Pehrsson (m) refereras samma dag (11:36) av SvD och HD. Det utgör en tänkvärd praktisk kontrast till Alhems teoretiska paragrafrytteri.

Se också mina artiklar på DN Debatt 1989(!) med rubrikerna Övertro på fartgränser och Respektera individen i fartdebatten.

6 kommentarer:

Morfar Lasse sa...

Är inte lagar tillför att följas?

Hastighetsbegränsningen är en del av en lag.

Vill "dina ninistrar" accceptera fortkörning, så får de väl även acceptera andra lagbrott. Jag tänker närmast på rattfylleriet, "rödljuskörning" och bilstölder. Listan kan göras mycket längre bara inom trafiklagstiftningen.

Jag anser att inlägget ifrån Alhem är klokt och bygger på en vis klar insikt i problematiken.

Nihonshu sa...

Har du några som helst vetenskapliga studier som backar upp ditt påstående om att fartböter inte räddar liv? Eller är det bara din åsikt?

För motsatsen som hävdar att det gör så finns nämligen.

Den här abcnewsartikeln nämner ett par:
http://abcnews.go.com/Technology/story?id=97598&page=1

Morfar Lasse sa...

Strandbergs bildrulle behövver nog studera lite av internationell trafik och hastighetens påverkan på aantal döda itrafiken.

Jag lever idag i Spanien och bara under mars månad har antalet trafikdöda klart passerat det satta målet för "svenska trafikåret". Sen kan han åka till Paris, där det fortfarande lär finnas "personligt ansvar" vid felparkering. Det uppnår du genom fastlåsning av bilen och "frisläppning efter betalning.

Det finns de som säger, "att de rika kommer att köra fort och betala". Men det finns ingen som har nämnt en enda siffra för botets storlek! Tillräckligt högt och det blir för dyrt även i "den plånboken".

Nej Strandbergs bildrulle, fortsätt att skriva om trafiksäkerhet och de mindre komplicerade frågorna, så behåller du din läsvärdhet.

Lennart sa...

Okunnighet om olycksförloppens komplexitet må vara även Morfar Lasse och Nihonshu förlåtet.

Morfar Lasse:
Du bör nog ta dig en funderare över vad lagar är till för i det här sammanhanget. Att följas? Den oreflekterade inställningen blockerar insikten om att olyckor är oavsiktliga och alltid har flera orsaker.
Se mina artiklar i Nationalencyklopedin under uppslagsorden olycka och trafikolycka.

Nihonshu:
Du har kommit lite djupare i tänkandet och uppger en referens, som hjälper mig att precisera varför Alhem också går vilse bland fakta. Tack!
Du och Alhem är båda offer för vetenskapliga studiers 'face validity'.

Det samband mellan fartböter och minskad olycksfrekvens som har påvisats i studierna du nämner är statistiskt, inte kausalt.

Denna fundamentala begränsning och förekomsten av en mängd intermedierande "störvariabler", brukar seriösa epidemiologer reservera sig för. Det gör däremot inte alla journalister, åtminstone inte i din referens.
Du kanske också kan ha nytta av NE: se uppslagsorden placebo och Hawthorne-effekt.

Det är en logisk självklarhet att fartböter i efterhand inte kan rädda livet på någon enskild individ.
Vore det inte mycket förnuftigare att lägga resurser på att hjälpa fordonsförare förstå varför farten ibland är farlig (oavsett skyltning) och att få fram fartsänkande info när och där det verkligen behövs? Det skulle också kunna ge bestående effekter på säkerheten - vilket inte var fallet med böterna enligt Nihonshus referens.

Morfar Lasse sa...

Din kommentar till mig, säger indirekt att du godkänner hastighetsöverträdelser!?!

Din kommentar om insikt i olycksorsak, får mig att sända dig en liten tankenöt. Den får bli min slutreplik på vår enkla debatt.

"Du sitter bakom ratten i en bil och håller en konstant hastighet

På din högra sida har du en avgrund.

På din vänstra sida har du en brandbil och den håller samma hastighet som du.

Framför dig springer en gris, som är större än din bil.

En helikopter förföljer dig i markhöjd bakom bilen.

Både helikoptern och grisen håller samma hastighet som du.

Hur ska du göra för att kunna undvika en olycka?

Lösningen är mycket enkel......Stiga ur bilen och lämna plats till någon yngre,karusellen har stannat! ...

Trevlig fortsättning på påsken.

C20 sa...

Vilka moraltanter som kommenterat detta inlägg då (och säkerligen vägsniglar också). Första kommentaren tar dock priset - likställa FORTKÖRNING med bilstöld och rattfylleri, sedan avsluta med att Alhems skriveri är klokt

...och för er som tror blint på hastighetstalibanerna:
http://www.hwysafety.com/hwy_montana_2001.htm
http://www.speedcameras.org/speed_camera_facts.php
http://www.aftonbladet.se/bil/collin/article914197.ab