onsdag 5 mars 2008

Trafikantvänlig utveckling stryps av Vägverkets ledning

1) Varningsmeddelanden till alla mobiltelefoner i farozonen.
2) Minutaktuell TMC-info till GPS-navigatorer från trafikradion hos SR.
3) Trafikflödesmätning med positionering av mobiltelefoner och trängselreduktion genom feedback via Cell Broadcast (1) eller TMC (2).


Det är tre trafikantvänliga utvecklingsprojekt som Vägverkets ledning länge tycks ha satt åt sidan - till förmån för repressiva åtgärder, som baseras på en moralistisk och förlegad syn på trafikskadeprevention.

Kostnaden för dessa tre projekt bärs redan till större delen av den privata sektorn i fordon, mobiltelefonisystem och i GPS-navigatorutrustning. Men för att få igång funktionerna behövs statliga medel till infrastrukturella investeringar. Driften kräver också statlig tillsyn.

Kostnaden för dessa insatser av den offentliga sektorn torde begränsa sig till någon promille av de 70 miljarder kronor, som nämns i dagens artikel på DN debatt.

Alla tre projekten skulle nu ha kommit långt, om ledningen för Vägverket stöttat sina medarbetare och konsulter på den kanten - i stället för att spendera miljardbelopp på det demoraliserande, vetenskapligt invalida och säkerhetsineffektiva systemet med fartkameror.

Se min debattartikel hos Ny Teknik och via länkar i inläggen om
1) Cell Broadcast och om
2) TMC (Traffic Message Channel).
3) Mobil positionering har också funnits i åratal på marknaden för andra ändamål*, men kräver kraftfulla insatser för att uppnå den 'kritiska massa' som erfordras för trafikflödesmätning.
* Exempel: Eniro företagssökning; Ny Teknik 2003 om att spåra nödsamtal

Fler artiklar i näraliggande ämnen:
GPS suddade ut svenska lotsbåtar (Ny Teknik 4 mars)
Förbjudet att kolla servicebilar med gps (Ny Teknik 3 mars)
Avancerad gps-lur för affärslivet (DN 16 feb)
Samtal från mobil till mobil (Ny Teknik 12 feb- ny vägtrafikvision?)
DN Motors stora gps-test 2007, del 2 (DN 22 dec)
GPS - så funkar det (påstår DN 17 okt om Vägverkets TMC)

Inga kommentarer: