söndag 1 april 2007

Klimatrapports 90 procent säkert inget aprilskämt

[VARNING! IPCC feltolkad likadant även senare i massmedia t.ex. DN 10/4, 27/5]
Den första april basunerade Sveriges Radio ut att den globala uppvärmningen till 90 procents säkerhet orsakas av människan. Så tolkas FNs klimatpanel nu för andra gången i år.
Men ett minimum av vetenskaplig skepsis räcker för att genomskåda missuppfattningen, som inte tycks vara något avsiktligt aprilskämt.

Nya förutsägelser om den globala uppvärmningens förödande konsekvenser publicerades i dag, första april 2007, på Sveriges Radios webbplats. Ekoredaktionen har snappat upp dem från "den andra delen av FN:s klimatrapport, som kommer att presenteras på fredag."
Läs hela notisen här. På SR-webben står också följande:

"Klimatrapporten upprepar slutsatsen från den första delen, att uppvärmningen till 90 procents säkerhet är orsakad av mänskligheten."
Kanske vill ledarna för FN:s klimatpanel (IPCC) bli tolkade så. Men så skrev de egentligen inte i den första delens "Summary for Policymakers".
Ladda ned sammanfattningen här.

Klimatpanelens formuleringskonst och brasklappar
sid.8 finns en av de deklarationer som ligger bakom ekoredaktionens notis :

"Most of the observed increase in globally averaged temperatures since the mid-20th century is very likely due to the observed increase in anthropogenic greenhouse gas concentrations[12]".
Noten [12] - "Consideration of remaining uncertainty is based on current methodologies" - är en brasklapp som fullständigt tar udden av deklarationen ovan. IPCC ska nämligen inte befatta sig med annat än mänsklig klimatpåverkan ("human-induced climate change")

Solen och kosmos då?
Astronomisk expertis och solforskare ingår därför inte bland IPCCs experter. I deras forskning finns många starka indikationer på att jordens klimat styrs av kosmiska fenomen utanför atmosfären - och inte kan påverkas av människan.
Är det korrekt, borde vi hjälpa människor i utsatta områden att förbereda sig för de klimatförändringar som kommer - oavsett vad vi gör med de fossila koldioxidutsläppen och dess syndabockar.

Den andra brasklappen av samma slag skymtar fram genom ordet "known" i sista meningen på sid.8:

... "extremely unlikely that global climate change of the past fifty years can be explained without external forcing, and very likely that it is not due to known natural causes alone."
Om IPCC:s experter inte känner till de komplexa rymdfenomen som andra forskare arbetar med (se t.ex. DMI-sidorna om Space Weather), så kan de givetvis skriva som de gjort utan att formellt ha fel.

Statistisk och genuin osäkerhet
Formuleringen ovan ("very likely that it is not due to" ...) är ett skolexempel på hur man kan dribbla med statistisk terminologi utan att göra fel i inomvetenskaplig mening.
De sannolikheter och statistiska osäkerheter som anges i IPCC-dokumentet har inget att göra med den genuina osäkerhet, som bl.a. består i att andra (relevanta) vetenskapers expertis saknas bland de medverkande analytikerna.

IPCC-dokumentet kan därför (formellt korrekt) deklarera att deras experter har bedömt det som mycket sannolikt att klimatförändringen inte har orsakats enbart av de naturliga faktorer, som de själva har kunskap om.

Sådan genuin osäkerhet kan inte kvantifieras. Därför tycker jag att IPCC-dokumentets procentsatser och benämningar för 'likelihood' (not5 och speciellt not6 på sid3) är bedrägliga. De står ju i ett "Summary for Policymakers" och skribenterna borde förvänta sig att de lätt kan missuppfattas.

Policyrapport före vetenskaplig granskning
För övrigt offentliggör IPCC inte någon fullständig rapport förrän i maj. Så tolkar jag IPCCs "Letter to governments". Det som kommer på fredag enligt SR-ekoredaktionen är troligen också enbart ett "Summary for Policymakers". Trots att målgruppen inte är vetenskapsmän använder IPCC formuleringar som uppenbarligen missförstås av många journalister och 'policymakers'.

Sila mygg ...
Strategin leder till politiska och moraliska prioriteringar, som omfördelar makt och kapital och ökar riskerna för verkliga giftutsläpp - under förespegling att den livsnödvändiga koldioxiden är mänsklighetens största hot.

Som medborgare och far till två vuxna barn fasar jag för vad koldioxidjakten kan leda till i stort som smått. Om och när vi upptäcker att jordens klimat inte kan styras av människan, kanske radiakhoten efter - den klimatpolitiskt påskyndade - kärnkraftsutbyggnaden blivit så stora att både civilisation och mänsklighet står på spel.

Makthavarnas motiv och världsbild
Även om de tekniska riskerna med dagens kärnkraftsproduktion kan beräknas och bemästras, tillhör terrorist- och krigshoten med radioaktiva ämnen den genuina osäkerhet, som klimatpolitiken nu förstärker. Det kanske man inte tänkte på när IPCC bildades och fick sina direktiv efter kärnreaktorhaveriet i Tjernobyl 1986.

I det perspektivet förbleknar de små problemen bakom mina tidigare invändningar mot klimatpolitikens kvasivetenskapliga drivkrafter och destruktiva bieffekter på webben och på DN Debatt 1996.

Här avstår jag från egna försök att förklara varför den nu så opportuna koldioxidjakten inte kan hejda klimatförändringar på jorden. Få bryr sig om sådant numera. Det tycks inte ens hjälpa med vetenskapligt väl underbyggda argument, om de går emot doktrinen att växthuseffektens styrka är mer avgörande för klimatet än allt som händer utanför jordatmosfären.
Jag kan bara hoppas att specialisterna på rymdväder och andra vetenskaper utanför IPCC-kretsen snart får politikernas öra utan att behöva göra avbön så som Galileo Galilei tvingades till - när den tidens religiösa makthavare vägrade överge sin egostärkande världsbild med solen som någonting perifert, underordnad jorden.

Förr i tiden var det opportunt att väder och klimat påverkades av människan genom Gud med avlatsbrev som ett av medlen. Nu tycks vi ha bytt Gud mot klimatpolitik och avlatsbreven mot utsläppsrätter och koldioxidskatter. Men solen och de kosmiska processerna är fortfarande lika obekväma som förklaring, kanske på grund av sin opåverkbarhet.

Inga kommentarer: