onsdag 4 juli 2007

Den konservativa klimatpolitikens moral

I klimatpolitikens namn kan man offra demokrati och frihet. Så resonerar vissa deltagare bland de inflytelserika personer, som deltog i Tällberg Forum 2007.
Det framgår på kultursidorna i dagens
DN. Där efterlyser Sverker Sörlin en folklig förankring av hållbarhetsbegreppet i det som klimatkonserverarna vill kalla 'slaget om planeten'.
Här lägger jag till frågan om det är moraliskt att eftersträva hållbarhet i dessa klimatpolitikers mening.


Låt mig nu snabbt hoppa över diskussionen om varför instruktionen för IPCC, FNs klimatpanel, har utestängt solfysiker och astronomer från forskningsanslagens köttgryta och från massmedias gillande. Där står att IPCC ska ägna sig åt mänsklig klimatpåverkan ("human-induced climate change"), vilket gör sol- och rymdfenomen irrelevanta.

Även om den temperaturökning som pågått sedan 1970-talet skulle vara framkallad genom människans utsläpp av fossila växthusgaser, så tror jag ändå att de flesta kan hålla med om att klimatet på jorden alltid har bestämts av faktorer i världsrymden, som mänskligheten inte kan påverka.
Därför är det märkligt att så få ifrågasätter opinionsledarnas rätt att propagera för åtgärder, som ska bekämpa klimatförändringarna. De tar sig friheten att definiera de senaste decenniernas klimat som det bästa för jordens natur och för alla befolkningsgrupper - både nu och i framtiden.

Jag undrar också över moralen bakom klimatpolitikens finansiella transaktioner. Tiden och pengarna tas från oss så kallade konsumenter. Hos storföretagen ökar det vinsterna och den politiska makten stärks genom tilldelningen av utsläppsrätter.
Är det inte mer angeläget att satsa resurserna på klimatanpassning av våra samhällen?
Stöd behövs redan till de människor och regioner, som drabbas av klimatförändringarna.


På 1600-talet kastades Galilei i fängelse för sin heliocentriska världsbild. Nu är vi inte så drastiska, men det är återigen opportunt att nedvärdera personer som försöker framhålla fakta om solens och världsrymdens inverkan på jordatmosfären.Är det klokt att försöka bekämpa klimatförändringarna i stället för att anpassa tillvaron till dem, så som våra förfäder tvingades göra? Eller är det makthavarnas hybris?

Inga kommentarer: