torsdag 28 juni 2007

Fakta mörkas i kampanj för alkolås

Alkohol orsakar fyra av tio dödsolyckor i trafiken. Så kan man tolka dagens referat på sid 109 i Text-TV av en studie från Vägverket. Då tror man kanske också att alkolås i alla bilar skulle minska trafikdöden med uppemot fyrtio procent. Dessvärre är det inte så enkelt.

Trots att ingen rapport finns om studien, tar trafiksäkerhetsföreningen NTF siffrorna som motiv för att alkolås ska bli obligatoriska. Det framgår av en artikel i Svenska Dagbladet för två veckor sedan. Där menar även Vägverkets trafiksäkerhetsdirektör, Claes Tingvall, att alkolås behövs.

En alkoholmissbrukande kvinna, som också intervjuas i artikeln, är inte lika övertygad om alkolåsens effektivitet, som tjänstemännen från NTF och Vägverket.

För yrkestrafiken finns flera motiv för alkolås. Det är svårt att fuska och fordonen körs långa sträckor - till fördel för kostnadseffektiviteten.
Däremot kan det bli direkt kontraproduktivt att satsa mångmiljardbelopp på alkolås även i alla privatbilar.

Jag förespråkar absolut inte någon drogliberalism i trafiken. Men de nu presenterade siffrorna förefaller ingå i en kampanj som mörkar livsviktiga invändningar mot obligatoriska alkolås. Exempelvis följande.

  • Moralisk: Körbara bilar kan rädda liv, även om ingen förare har mindre promillehalt än 0,2
  • Vetenskaplig: Vi får inte veta hur mycket det typiska promilletalet översteg 0,2 i studien
  • Praktisk: Notoriska rattfyllerister lurar systemet
  • Nationalekonomisk: Satsningen stjäl resurser från effektivare åtgärder för liv och hälsa
  • Pedagogisk: Alla olyckor har flera orsaker

Att fotgängare också ingår bland de alkoholpåverkade personerna i studien fick jag reda på när jag ringde Vägverket Konsult. På en webbsida hade jag upptäckt att studiens uppdragsledare var färdsäkerhetsingenjör Johan Strandroth. Han gjorde tidigare sitt examensarbete i civilingenjörsprogrammet vid Linköpings universitet med mig som examinator.

- En stor andel av de berusade personerna hade så mycket alkohol i blodet att du och jag skulle vara helt utslagna med samma promillehalt, förklarar Johan i samtalet och betonar att han gärna vill få uppdraget utökat.

- Bland annat borde statistik över promillehalterna ingå i studien, och framför allt behövs tid för ordentlig rapportering så att studien kan granskas vetenskapligt innan några åtgärder påbörjas. Säger Johan innan vi börjar prata om semester och andra trevligheter.

Låt mig få återkomma senare om mina invändningar ovan - framför allt den pedagogiska.
Du kan få en föraning via det fetstilta stycket om Svartmålaolyckan i slutet av mitt första inlägg på bloggen 'Bildrullen'.
Du som har tillgång till Nationalencyklopedin kan också kolla under uppslagsorden trafikolycka (underrubrik Olycksrisker) och olycka, som jag skrev för drygt tio år sedan.

Inga kommentarer: