onsdag 27 juni 2007

Omoralisk klimatpolitik.

Uppdaterad version med foto på bloggen 'Bildrullen'
Makthavarnas senaste favorittes är att vår generation både kan och bör konservera klimatet. Det har väl ingen kunnat undgå. Men hur är det med den bakomliggande moralen, egentligen?

I onsdagens Dagens Nyheter upprepas tesen. DNs vetenskapsredaktör menar att vi kan "vända utvecklingen" genom att "stoppa utsläppen av växthusgaser". Läs hela artikeln här.

Som alla vet är det här inget unikt för DN. Drevet går även internationellt, exempelvis i TIME och New Scientist. Enligt massmedia världen över råder vetenskapligt samförstånd om att mänskliga koldioxidutsläpp är den primära faktorn för klimatet på jorden.

Klimatpanelens begränsning
Men den uppfattningen har FN-regeringarnas klimatpanel, IPCC, framkallat genom att utesluta forskare som är specialister på så kallat rymdväder. IPCC har nämligen till uppgift att studera mänsklig klimatpåverkan, inte solens och världsrymdens.

Få journalister tycks veta vad som är skrivet om IPCC på panelens egen webbplats: "The role of the IPCC is" ... "understanding the scientific basis of risk of human-induced climate change" (min kursivering).
Många media går därmed okritiskt makthavarnas ärende. Man misstänkliggör forskare med fakta som visar att solen och olika komplexa rymdfenomen är den egentliga klimatmotorn. De skulle annars kunna flytta fokus från klimatkonservering till anpassningsåtgärder, som inte alls ger samma inflytande över näringsliv och medborgare för de rika ländernas regeringar.


Dessa rymdexperter kastas inte i fängelse, så som man gjorde med Galilei på 1600-talet. Syndabockar finns ändå, exempelvis i energikrävande fordon och industrier. Men media fokuserar på personerna, inte på de sakliga argumenten. Därigenom ignoreras fakta som kan pulvrisera grunderna för dagens klimatpolitik.

Moraliskt haveri
Värre är det moraliska haveri, som hotar genom att dagens klimatpolitik försummar att hjälpa utsatta människor och regioner att anpassa samhällena till ofrånkomliga klimatförändringar. Trots att såna alltid har förekommit på planeterna i solsystemet.

I stället berikar sig olika klimatpopulister med moralistiska predikningar om att klimatet ska konserveras genom beskattning och avgifter. Det stärker storföretagens och politikernas makt på enskilda medborgares bekostnad - även i klimatgynnade regioner, som kanske blir mål för nästa period av folkvandringar.

Man kan också fråga sig med vilken rätt vår generation kan hävda att det nu rådande klimatet är det bästa för utvecklingen av jordens natur, flora och fauna.

Mer fakta och länkar via inlägget 070401 ... inget aprilskämt.

Inga kommentarer: