lördag 22 december 2007

Syndabocksjakt går före bilistsamverkan med GPS-navigatorer och riskkunskaper

Säkerhetsfunktioner för GPS-navigatorer och mobiltelefoni kommer i bakvatten när Vägverket och NTF spenderar resurser på övervakning. Det bakomliggande syndabocksresonemanget förolämpar olycksdrabbade människor.

Citaten nedan avslöjar ett förlegat synsätt på olyckors uppkomst och en misstro mot individens vilja att påverka sin säkerhet med egna prioriteringar och situationsrelevanta kunskaper
- så som enligt DN-artiklarna 22dec 00:00, 20dec 15:25, 19dec 18:13 (jfr 17dec 22:48 och NyTeknik), 18dec 17:33,

"""""""""""""""""""""""""""""""""""""""
"alkohol, fortkörning och slarv med bältet" (DN 21dec 23:58)
"berusade eller bakfulla bilister" ...
... "unga killar som kör ihjäl sig och andra" (
DN 19dec 12:38)

"Vi har krävt alldeles för lite av bilisterna" (DN 11dec 08:16)

"Håller du hastigheten som skyltats minskar antalet olyckor och döda"
(SvD 10dec 06:17)

Vägverket lägger här resurser på att övervaka de skyltade fartgränserna med privatägda GPS-navigatorer - innan de säkerställt uppdateringen av kartorna och rättat till sitt eget schabbel med TMC-funktionen.

"chansen att överleva en påkörning ökar"
(
DN 10dec 10:47)
"invand kultur" (
DN 9dec 23:30)
Läs mer i inlägg om övergångsställen

"Sjuka borde mista sitt körkort" Vägverket kritiserar läkarkåren
(DN 28nov 12:06)
"Om yrkestrafiken höll fartgränserna skulle minst 25 liv kunna räddas"
(DN 28nov 12:34)
alla ska hålla hastigheten, köra nyktra och använda bälten
(
Vägverket 26nov)
"man kör onykter eller alldeles för fort"
(
SvD 19nov 08:33)
"förarna kör påverkade"
(
DN 9apr om påsktrafiken)
"Kvinnor kör mycket säkrare än män"
(
DN 19dec 2004)
"""""""""""""""""""""""""""""""""""""""

En del kommentarer till mina inlägg på den här bloggen vittnar om att många personer har anammat den ovan nämnda uppfattningen - att olyckor bara är enkla brott mot trafikreglerna. Många specialister vet bättre, även hos Vägverket och NTF. Men de verkar inte få komma till tals.

Inga kommentarer: