torsdag 27 december 2007

Olycksrisk ökar för polisbilar och utryckningsfordon

Risken ökar för trafikolyckor med polisbilar. Förarutbildningen blundar för olycksförloppens komplexitet i både teori och praktik. Det bekräftar en lärare på Polishögskolan. Han pensionerades under den senaste tidens drastiska nedskärningar i trafikutbildningen av nya poliser.

Artiklar (i DN 06:31, 05:42 och i SvD 07:49) om nattens olycka i Stockholm aktualiserar frågan.
Du som läser detta och känner till fler trafikolyckor med polisbilar eller andra blåljusfordon ombeds vänligen att lägga in en kommentar.

För blåljuskörning i allmänhet har samma problem uppmärksammats vid en av landets trafikövningsplatser, så kallade halkbanor. Mer om detta kommer, när jag fått klartecken från mina källor.

Problemet förvärras av den naiva synen på trafikolyckor som nu befästs hos alla trafikanter i skattefinansierade kampanjer och mediauttalanden. Dit bidrar också vägverksledningens utomvetenskapliga slöseri med mentala och ekonomiska resurser på övervakning av skyltade fartgränser.

Vägverkets personal har säkert kompetens för att hantera detta, men de rår inte över ledningens prioriteringar. Sök i den här bloggen på fartkameror eller vägverket för konkreta exempel.

Inga kommentarer: