måndag 7 januari 2008

Myndigheter långt efter med TMC, Cell Broadcast och kartdata för GPS

Medan den privata sektorn investerar stort i mobiltelefoni, GPS- och TMC-mottagare tycks Vägverket och Räddningsverket strunta i sitt ansvar för att komplettera motsvarande infrastruktur med riskreducerande funktioner.

Riktade katastrofvarningar via Cell Broadcast, minutaktuella trafikmeddelanden via TMC-radio och täta uppdateringar av databaserna till GPS-navigatorernas kartleverantörer är något vi ännu väntar på.

Läs mer i tidigare inlägg om TMC/GPS och i min debattartikel hos Ny Teknik, som bl.a. tar upp den många år gamla funktionen Cell Broadcast.
CB-funktionen är så robust att den är aktuell för pågående utbyggnad av system för tsunamivarningar. Då borde kanske även Sveriges trafik- och katastrofansvariga myndigheter göra några fler knop i utbyggnaden - utan att skylla på rädsla för nätatacker mot mer komplexa system, som nu uppmärksammas i olika sammanhang av SvD och DN. Gör man inget alls, så gör man inte fel.

Några artikelreferenser:
DN 7jan
11:14, 10:46, 13:36 & 13:47, 22dec, 18dec, 1dec.
SvD 7jan
11:48, 6jan.
Fler finns i inlägget
GPS-navigatorns TMC-funktion värdelös i Sverige

*TMC, Traffic Message Channel, hjälper GPS-navigatorer undvika trafikstockningar m.m.

Inga kommentarer: