tisdag 1 januari 2008

Trafikskador må förklaras, inte bortförklaras - för ett gott 2008

Ansvariga myndigheter bortförklarar ofta trafikskador och olyckor genom att lägga skulden på de direkt inblandade personerna. Därigenom får vi trafikanter ingen hjälp att hantera farliga betingelser i den tekniska och organisatoriska miljön, trots att de kan vara både vanliga och lätta att eliminera.
Se mina artiklar i Nationalencyklopedin under uppslagsorden
olycka, olycksutredning, trafikolycka
.
I den här bloggen försöker jag förklara hur olycksförlopp överrumplar de inblandade. Med sådan kunskap är det lättare att minska den egna risken och behålla kontrollen över vad som händer.

Ta den dikeskörda bilen på bilden som exempel. Den kan inte ha hamnat där enbart på grund av för hög fart, eftersom bilen har gått av vägen på kurvans insida. Det hindrade inte att åtal väcktes och att försäkringsbolaget vägrar betala skadorna i ett liknande fall - under förevändning att föraren hade kört alldeles för fort.
Se min utredning för domstol av sportbilsolyckan på riksväg 90.

Myndigheterna måste också bli bättre på att klarlägga händelseförloppen, om inte bilar och fordon ska bli kriminella personers verktyg för att maskera avsiktligt våld som olyckor. Det är väl ingen som tror att 'bilskojeri' är begränsat till ekonomisk brottslighet (DN, SvD).

Trafikskadeförlopp är komplexa även när det gäller miljöpåverkan. En mängd oönskade bieffekter och skador kan förväntas av den kraftigt förenklade klimatpolitiken och den närmast religiösa tron på att människan ska kunna konservera klimatet.

Om bloggens sökfunktion inte leder fram, finns mer info via webbplatserna för mitt företag www.stop.se, för forskningsföreningen www.veta.se och för professuren www.liu.se/vidi/lennarts/

Några aktuella artiklar:
DN 1jan 23:59, 16:54;
SvD 2jan 00:46 01:30 (nya fartkameror); 1jan 20:30, 13:44; 29dec 01:30;

Biogasvolvon i förgrunden använder jag vid mätningar i trafik och på olycksplatser

Välkommen till ett Gott Nytt År
- för bättre kunskaper om olycksförlopp och trafikskador.

Inga kommentarer: