torsdag 28 februari 2008

Fel om dubbdäck och partiklar hotar miljö och ambulanssjukvård i Stockholm

Blixthalka och långsamma ambulanser i Malmö bidrog till att en man dog av hjärtinfarkt. Stockholms landsting bäddar för upprepningar i stor skala när huvudstadens ambulanser ska köra utan dubbar i däcken.

Desinformation om dubbdäckens prestanda och partikelproduktion har fått politiker i Stockholm att ignorera deras säkerhet och att utse dubbdäcken till syndabock för luftföroreningar och hälsoproblem. Stockholms kommun, landsting och länsstyrelse har tillsammans med Vägverket spridit en tiosidig broschyr till sina hushåll med osakligheter och faktafel för att skapa opinion mot dubbdäcken.

Det som står där på sidan fem ignorerar fullständigt fakta bakom debattartikeln i SvD ,"Vägverket vilseleder bilister" och kan ses som en direkt förolämpning bl.a. mot dem som då var inblandade i seriekrockarna på E4 vid Arlanda.

Dubb i däcken kan öka väggreppet flera hundra procent på polerad is nära noll grader. Det är naturlagsbundet. Inga gummiblandningar eller mönster kan få slitbanan att tränga genom vattenfilmen och greppa som en dubb i den fasta isen. Pratet om att däckutvecklingen gjort dubbarna överflödiga är alltså baserat på rent önsketänkande.

Detta myndighetsslarv med fakta om säkerhetsprestanda tycks gå igen när det gäller dubbdäckens påstådda hälsofarlighet. Partiklar som rivs upp av däckdubbar är relativt stora och tunga. Det mått som dubbmotståndarna åberopar (PM10) är baserat på vikt och ger intrycket att dubbarnas vägslitage utgör en stor andel av de skadliga luftföroreningarna.

Men de värsta hälsoeffekterna kommer från mindre och lättare partiklar, som täcker större ytor och tränger längre in i och genom lungvävnaderna. I dag presenterar DI en studie från Fritz-Haber institutet, som bekräftar detta när det gäller dieselavgaser. Studien visar också att hälsofaran ökar påtagligt genom de brådstörtade ambitionerna att vara klimatsmart och "miljövänlig" med bränslesnåla dieselmotorer och partikelfilter.

Sådana små partiklar kommer bl.a. från avgaser och förbränning och är betydligt svårare att åtgärda än att begränsa dubbanvändningen. Om antidubbkampanjen inte gör hälsoläget bättre tycks ha mindre betydelse för dem som utan skrupler vill visa handlingskraft för "miljön" utan att behöva göra något åt de värsta problemen.

Läs mer via andra inlägg om däck, Vägverket, klimatpolitik eller välj själv sökord överst.

Så här kan det se ut när odubbad ambulans rycker ut - bakåt:... apropå artiklarna:
Sydsvenskan 28feb 22:07 Halkan gjorde att ambulansen dröjde
Sydsvenskan 28feb 17:49 När ambulansen inte kommer
Sydsvenskan 28feb 00:03 Ambulansen dröjde – sonen dog
Sydsvenskan 27feb 01:30 Ambulanschefen: Det enda jag vet är att det var samma dag som blixthalkan
SvD 28feb 16:00 Extrem situation bakom sen ambulans
DN 28feb 13:30 Miljö och sport i VW-fokus i Genève
DN 28feb 10:46 Tjänstebil - och miljöräddare
DN 28feb 10:36 Vilken tjänstebilstyp är du?
DN 27feb 14:32 Dieselsnål sportbil från Audi
DN 26feb 08:47 Företagen i kö för gröna bilar
SvD 25feb
23:57 Fördelar och nackdelar med dubbäck
DN 25feb 23:41 Regeringen överväger förkortad tid för dubbdäck
SvD 25feb 22:48 Dubbdäcksperioden ska kortas
DN 24feb 23:44 Dubbdäck orsakar 25 dödsfall (Men avgaser tar fler liv och levnadsår)
DN 23feb 15:39 Volvo XC60 vill bli säkraste stadsjeepen
DN 23feb 15:36 Kompakta suvar hetast i branschen
DN 23feb 12:08 Bilarna kan inte bära hela bördan
SvD 23feb 13:13 Röjningen pågår efter ovädret
SvD 22feb 17:39 Trafikkaos i Västsverige
SvD 21feb 18:47 Alla vägar bär till fjällen
DN 21feb 16:18 Få bilar både säkra och miljövänliga
DN 21feb 13:48 VW Tiguan populär i Tyskland
DN 20feb 13:54 Första bilden på Volvo XC60
DN 20feb 11:22 Ny Audi A4 Avant
DN 19feb 11:30 Suzuki Splash DDiS Komfort
DN 14feb 12:55 Små klimatvinster från etanol
DN 11feb 09:38 Volvo efterlyser mer forskningsstöd
SvD 22jan 23:21 Landsting satsar på odubbat
DN 20nov 10:47 Dubbade vinterdäck är säkrast
HD 5okt 15:29 Vägverket: Kör dubbfritt i vinter
DN 13sep 22:58 Avgift på dubbdäck planeras
DN 13sep 22:28 Dålig luft kan tvinga in barnen
DN 12sep 21:24 Bilavgaser dödar fler än trafikolyckor

Komplettering 29feb:
Du som orkat läsa ända hit och fortsätter med kommentarerna, ombeds vänligen vara observant på demagogiken i den första (från Anonym/Mats 2008-02-28 22:30).
Den exemplifierar en spontan reaktion hos åtgärdsansvariga, som jag ofta möter i mitt jobb med olycksförebyggande analyser och synteser.

Därför vill jag inte moralisera över anonyme Mats' dribblande från sak- till personfrågor med kvasivetenskapliga argument. Om jag inte kände igen tillvägagångssättet från andra debatter på högre nivå, skulle kanske Mats' insinuation om sponsring från tillverkare vara som ett slag under bältet - efter all tid jag lägger på denna blogg utan ett öre i ersättning. Men nu uppfattar jag anonyme Mats' kommentar som ett nyttigt varnande exempel på hur undanflykter kan se ut.

Det viktiga är att de (Du?) som verkligen har makt att genomföra riskreducerande åtgärder accepterar att det kan finnas relevanta och återkommande mönster i det som oåterkalleligen har hänt. Dessbättre är fantasi och intuition inte bannlyst från det praktiska säkerhetsarbetet. Här behöver nog många bara titta på krockvideoklippen i måndagens inlägg för att se dubbade däck som oumbärliga när blixthalka kan förekomma - åtminstone för ambulanser och utryckningsfordon.

8 kommentarer:

Anonym sa...

Jag läste artikel i SvD om killen som dog för att ambulansen inte hann fram. Där står inget om hur ambulansen var utrustad, däremot att man hade 56 anrop samtidigt och blixthalka som gjorde att man inte kunde köra i full hastighet (knappast med dubb heller, får man anta). Jag tycker det verkar som om du drar väldigt långtgående slutsatser om ambulanssjukvården i Stockholm utifrån dessa glesa fakta. Du som gärna utger dig för att vara väldigt vetenskaplig borde väl visa på ett bättre underlag. Annars är det ju lätt att få för sig att du är sponsrad av någon dubbdäckstillverkare...

/Mats

Anonym sa...

Så passande. att utrusta ambulanser med både dubbdäck och förare som halktränat är naturligtvis en utopi - i södra sverige.. för här ansvariga.

Lennart sa...

Tack, anonym/Mats för din kommentar (nr.1 2008-02-28 22:30). Den konkretiserar ett vanligt problem i praktisk olycksprevention.
Se mitt tillägg med blå text i slutet av inlägget.

No hard feelings, alltså.
/Lennart

Anonym sa...

Fint att du brydde dig om inlägget. Kan du inte svara på sakfrågan istället? Hur du drar slutsatser om dubbdäcksanvändning och konsekvenser för ambulanssjukvård från så knapphändig information? Känns som om du försöker glida undan frågan med lite snygga akademiska "moves". Inga "hard feeling" här heller. Blir bara lite konfunderad över ditt raljerande byggt på inget.

/Mats

Anonym sa...

Förresten, jag menar inte att du är okunnig. Tvärtom, du är uppenbart väldigt kunnig på trafiksäkerhetsområdet. Men du verkar sakna förmåga att väga in andra aspekter än teknikbaserad trafiksäkerhet.

Jag tycker också att utryckningsfordon ska ha dubbdäck och alla som bedömer att de verkligen behöver det, men med tanke på alla negativa effekter de för med sig, bör de inte vara "default" som idag. Vi behöver en diskussion, inte om dubbdäckens vara eller ej, utom om det går att stävja onödig användning på ett smart sätt med bibehållen trafiksäkerhet.

Om man läser dina inlägg till dubbdäckens fromma är de närmast rabiata och paranoida. Du menar nog väl, men dina motståndare (myndigheter och andra onda forskare) är inte antikrist med dold agenda att döda befolkningen genom att tvinga dem att använda firkitonsdäck, utan troligen bara välutbildade, ansvarstagande och helt vanliga människor med lite mer att ta hänsyn till du.

/Mats

Lennart sa...

Med ord som "onda forskare", "dold agenda att döda befolkningen", "antikrist", "rabiata och paranoida" beskyller du mig för "raljerande byggt på inget". Är inte det att kasta sten i glashus, Anonym-Mats?

Vad menar du här med "inget"?
Det må så vara att du struntar i vad jag skriver om dubbdäck på den här bloggen. Men du måste väl ändå ha sett något av min skriftproduktion på nätet?

Du brukar ju (enligt besökarloggen) komma hit från Bogared via min kontaktsida. Den länkar till andra sidor där du får hjälp att både formulera och "svara på sakfrågan".

Jag har kanske uttryckt mig oklart flera gånger, eftersom du återkommer till att mina slutsatser bygger på "glesa fakta" och "knapphändig information".

Läs en gång till så ser du nog att problemen i Malmö i mitt inlägg enbart fungerade som blixtbelysning på varningarna för desinformation om dubbdäck.

Men din attityd att "välutbildade, ansvarstagande" myndighetspersoner ska "stävja onödig användning" kan dessvärre tolkas som att du struntar i de människor, som drabbas på olika sätt av att blixthalka faktiskt kräver dubbdäck i dagens trafiksystem.

Har inte tanken slagit dig att opportunistiskt avdelningstänkande i ett massmedialt drev kan väcka syndabockstänkandet mot dubbdäcken till liv igen - nu för tredje gången?

1) Först på 1970-talet hävdade norska forskare (pga en epidemiologisk metodmiss) att dubbdäcken försämrade trafiksäkerheten.

2) Sedan (1988) förkortades dubbdäckssäsongen med vägslitage som politiskt motiv.

3) Efter bakläxa för 1988 års ändring och återgång till den längre dubbdäcksäsongen för några år sedan, har dubbdäcken återigen blivit syndabock - nu för luftföroreningar och hälsorisker.

Anonym sa...

Att dubbade vinterhjul bidrar till ökat vägslitage tror jag ingen kan förneka. Det finns också studier som visar att partikelhalterna (PM10) växer proportionellt emot dubbandelen och att även höga halter av dessa partiklar ger en hälsopåverkan på befolkningen (om än att det är ett viktmätt). Samtidigt är det få som visat att dubb väsentligt ökar trafiksäkerheten, även om just den slutsatsen kan vara svår att motivera rent sambandsmässigt av olika anledningar.

Dubben är diskutabla, ur flera perspektiv. Kanske att vi skall dra en geografisk gräns? I Norrland är vägarna oftast täckta av snö och is vilket minimerar vägslitaget. Dessutom är det relativt glest befolkat så att eventuella slitagepartiklar inte gör samma skada. Tyvärr är detta nog inget realistiskt alternativ utan det bästa förefaller vara någon form av straffskatt. Den skall givetvis underbyggas på samma sätt som andra ekonomiska styrmedel, dvs sättas på en nivå som harmoniserar med de extra olägenheter som dubben ger upphov till (ökat buller, vägslitage påverkan på PM10). Man kan även tänka sig en modell som prövats i Norge, där fordon med dubbade vinterhjul får betala en extra hög biltull (detta visar vilken potential trängselavgifter innehåller - men det är en annan debatt).

Dubb? Javisst, men då får dubbilisterna också vara så vänliga att bekosta för den oreda de ställer till med! En uppfattning som delas med sveriges riksdag som klubbat igenom fullständigt kostnadsansvar för vägtrafiken.

MVH AL

Anonym sa...

Detta inlägg kanske kommer lite väl i efterhand men:
Vi som bor på landet och jobbar inne i stan då? Vi kommer ofta via obehandlade och isiga vägar där dubben är ett MÅSTE. Ska vi betala straffskatt för detta?