onsdag 16 april 2008

Ge erfarna poliser vetenskaplig utbildning - som i sjukvården

Nu klandras enskilda poliser för misstag, som de inte fått utbildning att undvika. Att identifiera livsfarliga våldsverkare bland alla personer som anmälts för lagöverträdelser är ingen lätt uppgift.

Problemet förvärras genom myggsilandet av trafikförseelser utan skadeuppsåt, som påtvingas polisen och skapar pedagogiska dimridåer. Genom att själva kombinera vetenskapliga metoder med sin beprövade erfarenhet skulle skulle fältarbetande poliser kunna utveckla skadepreventionen ungefär som läkare och sjukvårdspersonal gör genom sina patientkontakter.

Utbildningen ger i dag inget stöd till enskilda poliser att upptäcka de specifika riskfaktorerna bakom en oavsiktlig trafikskada. Inte ens trafikpolisens utredare får lära sig varför fordon rör sig på ett visst sätt i olycksförlopp. Ingen kan då begära att de ska kunna upptäcka detaljer som väcker misstanke om att en trafikskada är avsiktlig.
Vägtrafiken blir därför en frizon för mord och misshandel.


Trafikskada som en alert polis misstänkte var avsiktlig.
En 40% tyngre Opel körde på Polon på bilden så att den hamnade på taket över ett djupt dike med öppet vatten. Kvinnan som körde Polon blev indränkt av bensin men tog sig ut genom det krossade sidofönstret utan svårare kroppsskador.
Se
min utredning för domstolen.

Trots att fysiken och körbeteendet bakom trafikolycksförlopp är teknikvetenskapligt väl känd, finns ingen etablerad kanal för att förse trafikskadeutredare med denna kunskap. Hur kan man då begära att polisen ska kunna hantera information och agera adekvat mot de betydligt mer komplexa psykologiska och sociala processerna bakom avsiktligt våld?

Hälso- och sjukvården har epidemiologiska metoder, som polisen också skulle kunna använda sig av. Vetenskaplig systematik gör att man snabbt kan identifiera källan till akuta hälsoproblem, exempelvis matförgiftningar. Väl beprövade metoder finns också för att upptäcka mönster och orsaksfaktorer hos geografiskt spridda och tidsmässigt utdragna sjukdomsutbrott.

Sådana metoder testade Östgötapolisen på trafikolycksplatser tillsammans med mitt forskarlag för länge sedan. Vi tog fram fältmässiga rutiner och beräkningsmetoder för att skatta hur olycksrisken förändras med dubbdäck, däckskillnader fram/bak, fram- eller bakhjulsdrift, ABS-bromsar, förarålder och ytterligare några faktorer.

De medverkande poliserna var entusiastiska inför möjligheten att ta fram kunskap till nytta för enskilda trafikanter och sprida dem pedagogiskt - i stället för att bara ägna sig åt enkla rutinkontroller av fart, nykterhet och rudimentära fordonsdata.
Men metodutvecklingen fick inte fortsatt stöd och jag hoppade av från VTI, när prioriteringarna avvek från den positiva människosyn, som mina kolleger hade smittat mig med under åren som professor i olycksfallsforskning inom arbetarskyddet.

När jag sedan jobbade som frilans och egenföretagare kunde jag ta bladet från munnen på DN Debatt (Prestige kostar människoliv) - utan att vara nåbar för repressalier på samma sätt som när jag några år tidigare kritiserade övertron på fartgränser och bristen på respekt för individen.

Men efter en lika frispråkig artikel på DN Debatt året efter mot den då nytillträdda trafiksäkerhetsledningen vid Vägverket (Livsfarligt satsa på småbilar) har ingen av mina ansökningár om forskningsanslag beviljats därifrån.

Inom polisen finns en djup erfarenhetsbaserad insikt om att kunskap krävs för att förebygga skador, speciellt de oavsiktliga. Därför kan den kritik man nu får utstå - för brister i en mordutredning - leda till ett lyft i metodkunskap, som hjälper mot såväl avsiktligt våld som mot olycksrisker.

Artikelreferenser:
Polisen utreds ytterligare (DN 16april 22:26)
Britterna har kommit längre än vi (DN 16april 22:24)
Missat DNA-test anmäls (SvD 16april 16:08)
”Lokala poliser har inte tillräckligt med rutin” (SvD 16april 14:23)
Polisen osäker på om fel begåtts (DN 16april 11:07)
Polismisstag kan ha hjälpt Eklund (DN 16april 11:05)
Åtalet mot Eklund dröjer (DN 16april 10:06)
Polis varskodde 42-åringen om bild (SvD 16april 07:29)
Rolfs tips utreddes aldrig (DN 15april 23:14)
Polisens dataregister föråldrat (DN 15april 22:18)
Fyndplatsen i skogen finkammas (DN 15april 22:16)
Att inte publicera namn kan underlätta mord (Stig Hadenius, DN Debatt 15april)
Undantagen får inte tas för det normala (SvD 14april 23:09)
Bevis i gammalt mord ledde till erkännandet (SvD 14april 18:00)
"Mordet var en olyckshändelse" (DN 14april 17:02)
42-åringen utreds för fler mord (SvD 14april 16:42)
Advokaten: En olyckshändelse (Sydsvenskan 14april 16:29)
Norsk polis utreder 42-åringen (SvD 14april 15:21)
Försvaras av Leif Silbersky (SvD 14april 14:20)
42-åringen misstänks för ytterligare brott (SvD 14april 11:07)
Polisen kunde ha räddat Englas liv (DN 14april 10:48)
Polisen självkritisk till missat tips (DN 14april 10:17)
Polisen pressades vid presskonferensen (DN 14april 09:26)
Polisens arbete utreds ... missat avgörande tips. (SvD 14april 09:22)
Polisen: ”Idag känner vi stor sorg” (SvD 14april 08:15)
"De är svåra att upptäcka" (SvD 13april 22:12)
Återfallsmördare mycket ovanliga (DN 13april 21:29)

Inga kommentarer: