tisdag 15 april 2008

Myndighetsdirektörer driver opinion och stryper kritisk forskning

Två finansiellt inflytelserika herrar på Vägverket placerades högt på Ny Tekniks lista Mäktigast i Forskarsverige. Dessa herrar driver opinion för otidsenliga fartövervakningssystem, mot stora bilar och mot dubbdäck på ett utomvetenskapligt sätt, som ifrågasätts av internationell expertis.

Trafiksäkerhetsdirektören Claes Tingvall intog tiondeplatsen på listan och Vägverkets IVSS-boss, Torbjörn Biding, kom på plats 15. Dessvärre hamnar deras maktutövning i skottgluggen för dagens artikel på DN Debatt:
"Ett fundament i ett öppet och demokratiskt samhälle är att forskningen står fri från politisk styrning och att inte staten används som propagandaapparat."
(Maria Rankka, DN Debatt 080415)

Även gårdagens inlägg om samverkan på SvD Brännpunkt av universitetskanslern Anders Flodström är relevant i sammanhanget.

Men dessa vägverksbossars makt räcker tydligen för att gå emot världsledande experter i svensk bilindustri, som förgäves har protesterat - såväl mot Tingvalls bilbantning (kritik på DN Debatt besvarades inte öppet) som mot Vägverkets långsamma och tekniskt konservativa hantering av IVSS-programmet.

År 2003 medverkade jag i en Road-Show där vi presenterade IVSS för bilindustrin i Detroit-området på begäran av Invest in Sweden Agency. När jag drygt två år senare lämnade Linköpings universitet som emeritus pågick fortfarande diskussionerna om hur mycket Vägverket skulle bestämma jämfört med bilindustrin i forskningsprojektens uppläggning.

Många forskare som var med från början hade tröttnat för länge sedan på alla planeringsmöten och gått över till mer fruktbar verksamhet, där finansiellt stöd inte krävde så mycket bugande och bockande för Vägverkets IVSS-ansvariga.

Devisen 'Kunskap ger makt' gäller tydligen inte i båda riktningar. Jag har själv länge sett hur tummen vänds ned för ansökningar om medel till forskningsprojekt, som kan skaka om maktmännens käpphästar vid Vägverket. Så har de gjort även med samarbeten och projekt som varit väl förankrade hos bilindustrin, trafikskolorna, halkbanorna, däckbranschen, polisen och universiteten.

Inga kommentarer: