torsdag 3 april 2008

Känt halkproblem med vanlig busstyp glömt av statens haveriutredare - video

Dagens rapport från Statens haverikommision tyder på att man återigen blundar för ett problem med bakaxelkonstruktionen hos olycksbussarna i Rasbo. Samma känslighet för halka finns hos flera av bussarna som varit inblandade i svåra olyckor på vinterväglag de senaste åren.

För några timmar sedan publicerade DN (Anders Hellberg) och SvD (TT) en artikel om rapporten . Ny Teknik fortsatte med detaljer om tekniska brister, men inget om bakaxelkonstruktionens halkkänslighet.

På grund av ett brådskande uppdrag hinner jag inte nu göra mer än att kolla innehållsförteckningen och snabbt ögna igenom några delar av SHK-rapporten RO 2008:1. På sid.10 beskrivs bakaxelkonstruktionen*. Där framgår att enbart den främre av de två bakaxlarna är drivande på båda olycksbussarna.

Den bakersta axeln minskar belastningen på drivaxeln och försämrar förmågan att motorbromsa utan sladd. Vad jag kan se i rapporten så har detta problem inte behandlats, trots att förarutbildare på halkbanor känner till det. Det har jag erfarit under åtskilliga diskussioner med lärarna vid Trafikcenter och provkörning på deras halkbana nära Örebro, den s.k. Ytongbanan:

Videon nedan är från en sådan test. Den och problemet beskrev jag mer detaljerat i inlägget Bussars sladdrisk mörkas av myndigheterDen här typen av fordonsdynamiska problem är det inte så många som arbetar med i den vetenskapliga samfälligheten, åtminstone inte i Sverige. Såvitt jag vet finns ingen av dem med bland de personer som har medverkat i utredningen enligt rapportens sid5-6. Det förefaller alltså som om även Statens haverikommission har skäl att begrunda sentensen

"To be conscious that you are ignorant is a great step to knowledge" (Disraeli)

Mer info:
... via länkar i det tidigare inlägget om bussars sladdrisk
*Passagerarbuss välte på E 6 SVT 21mars 16:15
(foto visar den luriga bakvagnskonstruktionen)

... om rättegången, haverirapporten och olyckan
i UNT: 28april, 10april, 3april
i SvD: 28april
14:20 08:56, 11april, 3april
i HD: 3april
i NyTeknik: 4april
i DN: 28april 14:06 med förhastad slutsats "styrde kvinnan ut bussen", 11april 17:13, 10april 15:24 12:08, 3april;
2007:
24/10, 23/10, 24/9, 9/3, 2/3, 1/3, 1/3, 28/2, 28/2, 27/2, 27/2, 27/2, 27/2, 27/2, 27/2.

Inga kommentarer: