onsdag 2 april 2008

Bluff om fartkameror inget aprilskämt, men ...

Propagandan för fartkameror bygger på en bluff. Det var inget aprilskämt i gårdagens inlägg. Men det är tydligen rent önsketänkande att vägverksledningen skulle erkänna bluffen och förklara varför olyckorna minskar på en högriskväg - oavsett om man sätter upp en ny fartkamera eller inte.

Trots att Vägverkets trafiksäkerhetsdirektör, Claes Tingvall, är en kompetent statistiker, så håller han inne med kunskaperna om den så kallade regressionseffekten (se gårdagens inlägg).

Därigenom luras bl.a. många av medarbetarna vid Vägverket, Polisen och NTF att fortsätta med sin omedvetna bluff. Allmänhet och politiker dras med och godtar att skattemedel spenderas på det otidsenliga fartkamerasystemet.

Ännu värre är kanske de pedagogiska effekterna av den seglivade övertron på fartgränser och syndabockstänkandet bakom ATK, automatisk trafiksäkerhetskontroll.

Enligt uppgift bluffar man också med finansieringen och säljer in kamerorna med påståenden om att de betalas av böterna. Avdelningstänkande och departementsuppdelning gör att miljardbelopp läggs på kamerautrustning och -administration, trots att resurserna skulle göra (mycket större) nytta i sjukvården, där de verkligen kan rädda liv.

Att fartkameror kallas livräddare och trafiksäkerhetskameror kan nog bli ännu svårare att förklara när motorcyklister, mopedister och andra trafikanter har skadats av kamerastolparna, som får placeras obehagligt nära körbanan.

Avsnitt 2.5 i Vägverkets anvisningar för kamerastolparnas placering tyder på att ingen hänsyn där tas till oskyddade trafikanter. Då kan man inte heller begära att andra ska se säkerhetsproblem ur flera perspektiv än den bältade bilistens. Läs exempelvis - med mc-glasögon - blänkaren från DNs kulturredaktion om fler vildsvin på vägarna.

En mängd komplexa säkerhetsproblem har ignorerats under lång tid genom den nuvarande vägverksledningens fokusering på enkla kollektivistiska lösningar utan värde för den enskilde trafikanten. Det torde nu ha drabbat långt flera människor än det statliga schabblet efter Estonia- och tsunamikatastroferna, som kommenteras i DNs huvudledare 3/4.

Artiklar om andra aprilskämt i går:
DN 15:20 16:13 00:02
SvD 15:25 15:23 13:25 02:07
Sydsvenskan 23:30 23:30 22:14 18:43 00:10 00:05 00:03
HD
15:03 13:26 13:19 04:00
Ny Teknik 16:14
... och senare med anknytning till ämnet (komplettering 11april)
DN 11april 20:04, 9april 14:38, 13april (Debatt - Ingemar Mundebo)

Inga kommentarer: