söndag 20 april 2008

Inkompetenta konsulter kan vilseleda polis och domstol

De principer som polis, rättsväsende och försäkringsbolag följer för att avgöra om en person är skyldig till avsiktligt våld eller bedrägeri kan leda helt fel efter trafikskador. Oskyldiga döms och straffas. Våldsverkare går fria.

Kriminaltekniken är avancerad på många områden. Men alltför få personer vet hur fordon rör sig i samband med krascher och trafikskador. Det är problematiskt, eftersom kompetenskriterier saknas för sakkunniga i sådana domstolsförhandlingar.
Det här skapar en marknad för slarviga eller okunniga konsulter, som kan vilseleda poliser och domstolar med skenbar trovärdighet i huvudförhandlingen, trots att deras argument är ovidkommande eller strider mot naturlagarna. Det förekommer också att man presenterar flashiga datorsimuleringar med tillrättalagda indata och parametrar, som gynnar den egna parten och inte kan kontrolleras. Se varningen på www.stop.se/utred/

Jag har sett flera sådana exempel i både tingsrätt och hovrätt, där tekniska och naturvetenskapliga orimligheter har tagits för sanningar. I en tentamen på teknisk högskola eller universitetet skulle inkompetensen obarmhärtigt avslöjas och ge underkänt.

Men det kan normalt inte juristerna i en rättegång avgöra på egen hand, och under en huvudförhandling får parternas sakkunniga inte förhöra varandra. Det skulle annars kunna hjälpa domstolen att avslöja obalanser i parternas sakliga kompetens.

Oklarheten om vilka som är kompetenta att analysera trafikskador leder till orättvisa domar där oskyldiga straffas, där felande part vinner i tvistemål och där våldsverkare kan gå fria.

Efter den fällande domen i Svea hovrätt häromdagen för grov misshandel med bil (läs mer här i bildtext och länk) har jag ännu inte varit inblandad i någon rättsprocess av det senare slaget. Men det förstnämnda har jag flera exempel på.

Det finns också ett mellanting utan avsiktligt våld, där rättsväsendets brist på naturvetenskapliga insikter har drabbat människor såväl ekonomiskt som socialt och känslomässigt. Mer om det i serien Full fart - del 1: HD låter statlig okunnighet fria rattfyllerist för dödsolycka

Artikelreferenser:
Knutbyfallet: Sara ville erkänna allt (DN 20april 14:58)
Gävlefallet: Oskyldig satt häktad för mord (DN 20april 14:32)
Att erkänna räcker inte (DN 20april 14:27)
”Inga röster höjdes eller sänktes” (SvD 20april 08:32)
Hur läggs ett förhör upp? (SvD 20april 09:11)
Utsätt polisen för konkurrens (SvD Brännpunkt 20april av Bo Rothstein)
Ingen mobil vid utpekad plats (SvD 19april 16:02)
Eklund häktad misstänkt för mord (SvD 19april 10:46)
Och vem tar det politiska ansvaret? (SvD 19april 04:44 av Maria Abrahamsson)
Gör om polisen (DN huvudledare 19april)
"Rikskriminalen bör få mer makt" (DN 18april 23:31)
Anders Eklund häktad för mord (DN 18april 15:44)
Eklunds DNA till Interpol (SvD 17april 18:32)
Anders Eklunds dna ges till Interpol (DN 17april 16:55)
Polisen utreds ytterligare (DN 16april 22:26)
Britterna har kommit längre än vi (DN 16april 22:24)
Missat DNA-test anmäls (SvD 16april 16:08)
”Lokala poliser har inte tillräckligt med rutin” (SvD 16april 14:23)
Polisen osäker på om fel begåtts (DN 16april 11:07)
Polismisstag kan ha hjälpt Eklund (DN 16april 11:05)
Åtalet mot Eklund dröjer (DN 16april 10:06)
Polis varskodde 42-åringen om bild (SvD 16april 07:29)
Rolfs tips utreddes aldrig (DN 15april 23:14)
Polisens dataregister föråldrat (DN 15april 22:18)
Fyndplatsen i skogen finkammas (DN 15april 22:16)
Att inte publicera namn kan underlätta mord (Stig Hadenius, DN Debatt 15april)
Undantagen får inte tas för det normala (SvD 14april 23:09)
Bevis i gammalt mord ledde till erkännandet (SvD 14april 18:00)
"Mordet var en olyckshändelse" (DN 14april 17:02)
42-åringen utreds för fler mord (SvD 14april 16:42)
Advokaten: En olyckshändelse (Sydsvenskan 14april 16:29)
Norsk polis utreder 42-åringen (SvD 14april 15:21)
Försvaras av Leif Silbersky (SvD 14april 14:20)
42-åringen misstänks för ytterligare brott (SvD 14april 11:07)
Polisen kunde ha räddat Englas liv (DN 14april 10:48)
Polisen självkritisk till missat tips (DN 14april 10:17)
Polisen pressades vid presskonferensen (DN 14april 09:26)
Polisens arbete utreds ... missat avgörande tips. (SvD 14april 09:22)
Polisen: ”Idag känner vi stor sorg” (SvD 14april 08:15)
"De är svåra att upptäcka" (SvD 13april 22:12)
Återfallsmördare mycket ovanliga (DN 13april 21:29)

Riksdagens folkvalda sköter inte sitt jobb (Ingemar Mundebo DN Debatt 13april)
Inbyggda systemfel (Maria Abrahamsson i
SvD 28mars)
Bättre och billigare alkolås på väg (27mars) SvD 21:37, HD 21:46
Upprörda advokater - Vittne ändrar sig (Mikael Kulle i DN 26mars)
Förutsättningslöst letande - fel metod? (Maria Abrahamsson i SvD 25mars)
Svårt för domstolarna bedöma nödvärn (Stefan Lisinski i DN 24mars)

Anknytande tidningsartikel:
Hovrätten hör specialutbildade rättsläkare (Petter Forslund i SvD 28mars)
Min reflexion: Men vem som helst kan vittna som sakkunnig i teknikvetenskap

Inga kommentarer: