lördag 14 juli 2007

Ny förklaring till varför whiplashskador inte syns

Whiplashbesvär kan ha ungefär samma uppkomstmekanism som en annan typ av vävnadsskador, där skelett och ligament inte uppvisar några synliga defekter. Det slog mig i ett utredningsuppdrag för en tid sedan. Förklaringsmodellen kan prövas vetenskapligt, men inga forskningspengar har ännu beviljats.

Dagens artikel i DN med rubriken nackskadade får ofta fel diagnos handlar visserligen om rena kotfrakturer. Men när det gäller besvär som är relaterade till pisksnärtrörelser (whiplash) i halskotpelaren, är det inte så konstigt att man ibland tvistar om diagnosen. Om den nya förklaringsmodellen stämmer, är skadorna svåra att upptäcka. Vävnadsdefekterna finns kanske inte ens i nacken eller i de kroppsdelar man undersöker.

För den här idén kan jag förmodligen tacka min grundutbildning i flygteknik och ytterligare några olycksutredningar åt skadade personer, som förvägras ersättning från sina försäkringsbolag.
Dessutom hade jag satt mig in i problemområdet som ledamot i betygsnämnden, när Volvoforskaren Lotta Jakobsson försvarade sin doktorsavhandling "Whiplash Associated Disorders in Frontal and Rear-End Car Impacts".
Men egentligen föddes nog den lite udda idén, därför att jag själv inte har fördjupat mig i whiplashforskningens vedertagna förklaringsmodeller.

Nåväl, för drygt två år sedan sökte jag forskningsanslag tillsammans med en professorskollega vid Linköpings universitets medicinska fakultet. Vi ville utveckla tankegångarna och undersöka om det var möjligt att pröva samma typ av behandling, som man sätter in mot de 'besvärssyskon', jag nämnde först.

Eftersom vi inte fick några pengar då, måste jag vara lite försiktig med att skriva i klartext vad det handlar om. Det är en förtroendefråga gentemot de kolleger jag samtalat med om hur vi kan ta upp tråden igen. Deras engagemang skulle äventyras om jag i det här skedet talar om för alla vad vi kommit fram till i många timmars kreativa diskussioner.

Senare har jag själv lämnat lönelistan på universitetet med förtida pensionsuttag och bidrar nu till hushållets försörjning som frilansforskare i eget företag. Jag måste ta betalt per timme som vilken konsult som helst. Och betalande uppdragsgivare har jag ingen brist på.

Därför ber jag dig som läser det här att inte personligen kontakta mig för att bara prata om ämnet i allmänhet. Det är inte heller varken möjligt eller etiskt acceptabelt för mig att ge några terapeutiska råd till personer med whiplashbesvär. Det skulle vara kvacksalveri.

Däremot är du välkommen med tips om hur mina kolleger och jag ska kunna finansiera de grundläggande studier som krävs för att presentera den nya idén för forskargrupper med relevant kompetens att pröva olika hypoteser. Eller om du själv vill vara med och bidra med sakkunskap, som behövs. Skriv i så fall till [whiplash snabel-a stop . se] men ha vänligen överseende med om jag inte hinner svara personligen.

Jag vet att många lider av whiplashrelaterade besvär och skulle gärna tillbringa många fler timmar vid telefon eller tangentbord för att lära mig mer och ge stöd. Men jag tror att min tid nu gör bättre nytta i samråd med kolleger för att ge styrfart åt hypotesprövningarna och tillhörande forskningsprojekt.

Inga kommentarer: