torsdag 12 juli 2007

Skattehöjande politiker ignorerar fakta och klimatberedskap

Översvämningar drabbar (nu) många människor även i Sverige. Men det tycks inte klimatbekämparna ha reflekterat över. De fortsätter att leverera moralistiska propåer om höjda koldioxidskatter och misstänkliggör forskare, som har en annan uppfattning.
Uppdatering 2008-01-01: Moralisternas framgång bekräftas av bensinprishöjningen
Andra betvivlar att människan kan bekämpa klimatförändringarna. Sådan skepsis har stöd av forskning, som visar att klimatet bestäms av faktorer i världsrymden - opåverkbara för mänskligheten. Då måste vi anpassa oss till klimatförändringarna, inte satsa allt på att försöka bekämpa dem.
Den inställningen låg knappast bakom TT-artikeln 13/12 i SvD om rekord i naturkatastrofer, som tog för givet att växthuseffekten orsakade dem.
[Uppdatering 13/12 med hänvisning till andra inlägg om klimatpolitik.]

Sak och person
DNs vetenskapsredaktör, Karin Bojs, deltar i det koldioxidjagande drevet och polemiserar mot en "mindre grupp solfysiker", som hon förringar med epitetet "klimatskeptiker", trots att de inte ifrågasätter klimatförändringen. Däremot har de förklaringar som är mer komplexa än den geocentriska, där vissa människor är syndabockar, och som FNs klimatpanel ska begränsa sig till ("human-induced climate change").

Sannolikhet
Karin Bojs’ syn på begreppet sannolikhet
här och i tidigare artiklar (alla finns inte på nätet) är värd en särskild kommentar. Hennes sätt att refererera till IPCC-rapportens "över nittio procent" kanske är representativt för media, men det blir problematiskt i en naturvetenskaplig text och vilseleder troligen många DN-läsare.

Vad tvingas många till
Vad tvingas många till nu i Östergötland. Kolla
läsarbilder och reportage i Corren (Östgötacorrespondenten). Halland drabbas också.

Att
vada eller kunna köra genom och i djupa vattensamlingar har blivit livsnödvändigt för många människor. Inte bara på landsbygden. Även E4 hotas av översvämning. Många statliga vägar och kommunala avloppsledningar är underdimensionerade för de ökade flöden som en del Correläsare tror är en följd av den pågående klimatförändringen.

Ansvar
Men många myndigheter och politiker motiverar sina utspel om avgifts- och skattehöjningar med att klimatförändringarna ska bekämpas. De tycks ha glömt bort att de själva är ansvariga för att anpassa den skattefinansierade infrastrukturen till mer extrema vädertyper.

Dessutom har Vägverkets trafiksäkerhetsledning framgångsrikt propagerat för att terränggående stora bilar ska straffas ut från fordonsparken. Se mitt inlägg på
DN Debatt: Livsfarligt satsa på småbilar. Det har gjort det ännu svårare för många enskilda människor, som vill betala för de ökade driftskostnaderna, men som inte har ekonomiska marginaler för oförutsägbara politiska nycker.

Verkan före orsak
Storebrorsagerandet ter sig som ett ännu värre övergrepp, eftersom den nuvarande klimatpolitiken tycks ha förväxlat orsak och verkan. Temperaturvariationerna på jorden har nämligen legat före koldioxidkoncentrationen i atmosfären under hundratusentals år, enligt mätningar i borrkärnor från polarisarna. Det viftar koldioxidjägarna bort med snåriga cirkelresonemang. Se t.ex.
DN 070527

Att orsak brukar komma före verkan tycks man utgå från vid den statliga Bilprovningen. Men för att data ska passa deras klimatkampanj sprider man ett felritat diagram, där tidsföljden är den omvända jämfört med originalet från FN:s klimatpanel, IPCC.
Mer om det i kommande inlägg med etiketten klimatpolitik.


Inga kommentarer: