tisdag 14 augusti 2007

Kranvattenpeng bättre än klimatpolitik?

Tunnelbygget genom Hallandsåsen förgiftade vattnet 1997 men drevs vidare med klimatpolitiska motiv. I u-länderna dör nu 4000 barn dagligen av förorenat vatten utan hjälp av klimatpolitiken. Den har fastnat ännu djupare i sitt enkla spår: 'människan ska hejda klimatförändringarna, inte anpassa sig till dem'.

Tron på att människan kan stoppa klimatförändringarna på Jorden har nu fått närmast religiösa proportioner. Inte ens seriösa och garvade journalister ifrågasätter det.
Dagens DN ger flera exempel:

Människor i utvecklingsländer drabbas av översvämningar och blir sjuka av förorenat vatten. "Varje dag dör 4000 barn av sanitetsrelaterade sjukdomar" (DN 14/8, sid A8).

Brist på rent vatten är akut för nästan 2,5 miljarder människor. Nu år 2007. Enligt ledande politiker ska såna akuta problem lösas genom att "hejda klimatuppvärmningen" (DN 14/8, sid A8). Intervjuaren låter sig nöjas med det beskedet.

I Sverige betalar vi 2000 gånger mer för flaskvatten än för lika rent kranvatten. Det slås fast i DNs huvudledare i dag, men framhålls inte som ett kraftfullt incitament för omedelbar u-hjälp med vattenförsörjning. Nej, ledarskribenten ser svenskarnas vurm för friskt vatten bara som ett problem - och växlar återigen in på det enkla klimatpolitiska spåret med konstaterandet att "produktionen och transporten av buteljerat vatten i Sverige gav upphov till utsläpp på cirka 20000 ton koldioxid per år" (DN 14/8, sid A2).

Vem hinner först med att starta ett effektivt insamlingssystem för flaskvattenkostnaden, där det frivilligt ersatts med kranvatten av medvetna konsumenter?
Själv skulle jag gärna dricka kranvatten och betala buteljvattenpris till restaurangen, om jag visste att pengarna gav rent vatten till behövande människor.

Kommentar till artikeln om tunnelbygget vid Hallandsås DN (14/8 sid A12-13) separat i nästa inlägg.

Andra bloggar om: , , , , , , ,
Intressant?

Inga kommentarer: