lördag 11 augusti 2007

Förlegad människosyn leder Vägverkets och NTFs trafiksäkerhetsarbete

Alla olyckor har flera orsaker. Det ignorerar ledningen för Vägverket och trafiksäkerhetsföreningen NTF. De vill pracka på oss fler dyra storebrorsåtgärder, som militärflyg och arbetarskydd övergav för ett halvsekel sedan.

I dagens DN avslöjar NTFs mediechef och Vägverkets trafiksäkerhetsdirektör sin förlegade människosyn och okunnighet om effektiv olycksprevention.

Thomas Carlson vid NTF hävdar att "trafikolyckor nästan alltid beror på mänskliga felbeteenden". Han glömmer exempelvis att moderna bilar tolererar 'felbeteenden' hos föraren, som skulle leda till katastrof i äldre modeller.

Vägverkets Claes Tingvall försäkrar att "efter årsskiftet kommer säkerheten att förbättras konkret. Då får vi möjlighet att sänka hastighetsgränserna till 80 på utsatta vägavsnitt." Han har anammat den övertro på situationsblinda fartgränser och syndabocksriktad kameraövervakning, som några likasinnade företrädare förfäktade tills i början av 1990-talet. Läs mer på DN Debatt 1989.

Sedan mitten på 1900-talet har militärflyg och arbetarskydd systematiskt ökat kunskaperna om hur små avvikelser utvecklas till personskadande olycksförlopp.
Skuldbefriad tillbudsrapportering och analys har väglett den tekniska och pedagogiska utvecklingen.

Med samma utgångspunkt har fordonsindustrin och säkerhetsmedvetna bilköpare minskat trafikskaderisken i de flesta länder.

Vägverkets och NTFs specialister på fältet bidrar också med utmärkta vägbyggen och praktiska säkerhetsåtgärder, som den enskilde trafikanten har nytta av.

Men den högsta ledningen för det skattefinansierade trafiksäkerhetsarbetet agerar med ett överhetsperspektiv och med moralistiska argument, som låter påskina att olyckor är avsiktliga. En annan aspekt på vägverksledningens förevändningar för att spendera miljarder på fartkameror kommenteras i dagens DN - på ledarplats.

Fler blogginlägg i ämnet:
Krockvideo mot myndigheternas mc-identifiering med fartkameror (4/8)
Du kan avslöja bluff med fartkameror (2/8)
Föråldrad syn på olycksförlopp hos trafiksäkerhetsdirektören (29/7)
Väganslag förbrukas på fartkameror (26/7)
Fartkamerasatsning bygger på vetenskaplig bluff (23/7)
Bluff om fartkameror på väg att avslöjas? (26/6)

Andra bloggar om: , , , , , , , , ,
Intressant?

1 kommentar:

Anonym sa...

"Farten dödar", som det låter, hand i hand med storebrors uppsättande av kameror.

Trafikolyckor "bygger man bort" via anläggande av säkrare vägar, det är min övertygelse; Som blivit än starkare sedan jag emellanåt bryter upp i studierna för att köra 1100km - för att komma hem och äta mors goda mat.