söndag 29 juli 2007

Föråldrad syn på olycksförlopp hos trafiksäkerhetsdirektören

De stigande dödstalen i trafiken skyller Vägverkets trafiksäkerhetsdirektör nu på att allt fler kör onyktra.
Så enkelspåriga förklaringar av komplexa olycksförlopp övergavs för ett halvsekel sedan av forskare inom arbetarskyddet.


För Vägverkets trafiksäkerhetsledning är det bekvämt att skylla trafikskadorna på enskilda trafikanters beteende. Såna syndabockar leder bort uppmärksamheten från problemens komplexitet och från det egna ansvaret.

Att olyckorna beror på fart, fylla eller andra brott mot trafikreglerna har framhållits i trafiksäkerhetsdirektörens mediauttalanden sedan han tillsattes 1995. Hans makt och mediala positionering gör att en enda person länge har haft ett oproportionerligt stort inflytande på prioriteringar av resurser och på allmänhetens riskmedvetande. Det hämmar utvecklingen för forskare och specialister med mer nyanserad syn på olycksförlopp och skadeprevention.

Även många av Vägverkets egna specialister hamnar i skuggan av syndabocksjakten. Skattemiljarder spenderas på fartkameror och på moralistiska kampanjer, som inte hjälper någon enskild att förstå hur olyckor uppkommer.

Anta att man inom arbetsmedicinen hade hållt fast vid en lika enkelspårig syn på lungcancer, det vill säga att den orsakas av tobaksrök och inget annat luftburet ämne. Då skulle exempelvis asbestdamm och radondöttrar fortfarande vara okända riskfaktorer.

När en fordonsolycka skylls enbart på att föraren var alkoholpåverkad, så tappar man bort den kunskap om samverkande riskfaktorer, som också överrumplar nyktra och laglydiga förare. Det belyser Claes Tingvall själv omedvetet i SvD-intervjun när han säger att "En regnig sommar är bra ur säkerhetssynpunkt".

Känner trafiksäkerhetsdirektören inte till tragiken och de speciella omständigheterna bakom någon enda vattenplaningsolycka?*
Eller är det så att hans omsorger enbart gäller trafikstatistiken, inte de enskilda trafikanterna?
Det intrycket förstärks genom följande artiklar och inlägg.

SvD 070615: Krav på alkolås mot dödstrend
SvD 070608: Sverige minskar inte rattfyllerifall
SvD 070110: Kameror ger sänkt hastighet
Blogg 22/7: Fyrhjulingars kördynamik blir inte bättre med alkolås*Fakta om vattenplaning och däck:

Se min artikel i Nationalencyklopedin med bild under uppslagsordet kursstabilitet
Liknande förklaring och figur finns även
här
Några praktiska tips finns
här
Sladdande bil på YouTube-video kan beskådas via inlägget 15/7

1 kommentar:

Anonym sa...

Hörru bloggaren, vad är det du säger? När Claes Tingvall säger att i nio av tio singelockor så är föraren alkoholpåverkad så skyller han ifrån sig och blundar för andra orsaker? Varför vill du föringa fyllekörnignar som leder till döden?

Simon