onsdag 15 augusti 2007

Miljardslöseri (s) med klimatpolitiska förevändningar

Försiktighetsprincipen framhålls ofta som motiv för koldioxidjakten, speciellt om orsakssambandet med temperaturhöjningen ifrågasätts. Så var det med tunnelbygget genom Hallandsåsen och Vägverkets bilbantning för tio år sedan. Nu har klimatpolitiken blivit slagträ även för fartkamerorna.

Inte ens efter skandalen 1997 med förgiftat vatten, hade Banverkets (s)-märkte chef, Bo Bylund, några betänkligheter mot den klimatpolitiska förevändningen. Han skrev på DN Debatt om miljövinsterna med tunneln och de minskade koldioxidutsläppen från lastbilstrafiken, som järnvägstransporterna skulle ersätta. Några sådana argument för miljardrullningen vill nog ingen tunnelförespråkare framföra längre, att döma av intervjuerna i gårdagens Sverigespecial hos DN (14/8 sid A12-13).

Utan prestigeförlust skulle den nya regeringen kunna stoppa skandalbygget och sluta kasta bra skattepengar efter dåliga. Till lättnad för alla som drabbats i området.

Även miljardslöseriet på fartkameror motiveras nu med bekämpning av klimatförändringar. För tio år sedan använde vägverksledningen koldioxidutsläppen som förevändning för att minska personbilstorleken - till nackdel för säkerheten och under protest från Saabs och Volvos specialister. De sakliga och vetenskapliga motiven är synnerligen dubiösa för både fartkamerahanteringen och bilbantningen.

Ett kollektivistisk synsätt och jantelagspopulism sägs ligga bakom agerandet hos de drivande vägverksdirektörerna, Claes Tingvall och Ingemar Skogö, som båda tillsattes av den förra socialdemokratiska regeringen. Deras människosyn och utomvetenskapliga prioriteringar stämmer inte lika bra med den borgerliga alliansens tro på individens förmåga att klara sig utan storebrors pekpinnar och övervakning.

Andra bloggar om: , , , , , , , , , ,
Intressant?

Inga kommentarer: