torsdag 16 augusti 2007

Kuslig vision och videon mot klimatpolitikens kärnkraftspropaganda

En kuslig påminnelse om klimatpolitikens trojanska häst kommer från en färsk studie av Tjernobylhaveriets effekt på foster i Sverige. YouTube-videon ger stöd.

Riskerna med radioaktivitet från kärnbränslecykeln var väl förankrade i det allmänna medvetandet på 1980-talet.

Men nu vill många bygga ut kärnkraften i tron att människan kan hejda klimatförändringen. Det sägs rent ut i SvD 3/5 och i DN 4/5, där den senaste klimatrapporten från IPCC avhandlas.

Studien beskrivs i dag av både DN och SvD. Den ligger bra till för att misskrediteras via mäktiga grupper, som verkar för att kärnkraften ska byggas ut. Dit hör exempelvis två FN-organ - förutom IPCC, regeringarnas klimatpanel - även IAEA.

Se Greenpeace 5-minutersvideo om Tjernobyl och läs mer via inlägget Ensidig klimatpolitik, dödlig radioaktivitet.

Fler längre videofilmer erbjuds av YouTube med sökord 'chernobyl', exempelvis 16-minutaren här nedan, som inleds med en referens till klimatpolitiken.

Här är debatten intensivast om klimatpolitiken på denna blogg.

Andra bloggar om: , , , , , , , , , , ,
Intressant?

8 kommentarer:

Anonym sa...

Sånt patetiskt nonsens. Börja med att kontrollera vilka kommuner som blev utsatta så får du svaret där. Sverige är inte på något sätt socialt utjämnat rent geografiskt.

Anonym sa...

Har man kunnat rensa resultaten från olika bieffekter? Tänk om de gravida kvinnorna började röka mer eller dricka mer alkohol på grund av överdriven rädsla för nedfallet och detta i sin tur påverkade fostret.

Alex sa...

Enligt tidiga beräkningar skulle olyckan, i närliggande områden, kräva mer än 9000 liv, detta i en region med över 5 miljoner invånare. Den faktiska siffran, efter närmare 20 års medicinsk övervakning av Chernobyl Forum (i vilken bl.a. ett antal FN-organisationer ingår) visar att det faktiska dödsantalet är c:a 50 personer. Man har inte kunnat påvisa några allvarliga fysiska eller genetiska skador. R. Chesser från Texas Tech universitet har forskat på djurlivet kring Chernobyl och inte kunnat finna några abnormaliteter, den biologiska mångfalden är oförändrad. Idag ifrågasätter många forskare LNT-modellen och anser att den bör revideras. Lägg till detta debatten kring det svenska skolsystemet, samt antalet faktorer som kan ha spelat in på Palme, Edlund och Almonds resultat. Mycket möjligt att dessa resonemang, åtminstone till viss del, hämtats från samma dokumentär.

Kan också nämna att strålningen i Chernobyl dagen efter olyckan låg på c:a 500 Millisieverts, eller 2.5 ggr den normala bakgrundsstrålningen i de områden i världen där denna är som högst (200 Millisieverts)

Människor i dessa regioner har generellt mindre cancer än sådana som bor i lågstrålande områden (2.5 - 5.0 Millisieverts) så...

Greenpeace ger jag inte heller mycket för.. Denna organisation är ju känd för att tumma på sanningen så till den grad att grundaren hoppade av i pur uppgivenhet över de radikaler i gruppen han inte längre kunde tygla...

Lennart sa...

Kusligheten med klimatpolitikens kärnkraftspropaganda förstärks här ovan i två anonyma inlägg och av en Alexander Rayman.

De faller direkt på eget grepp och bekräftar min farhåga om misskreditering, när de sätter upp skygglappar för riskerna med hjälp av demagogiskt trixande eller omedveten okunnighet:
1) personangrepp ("patetiskt nonsens", "känd för att tumma på sanningen"),
2)egna bortförklaringar med hugskott och syndabockar (social confounding, "överdriven rädsla").
3) alex drämmer till med häpnadsväckande felaktigheter om enheten mSv (millisievert), som vore livsfarliga hos en strålningskontrollant. Det kan vem som helst se i Nationalencyklopedin.
4) alex gör också det klassiska felet och övertolkar negativa resultat (Chesser har "inte kunnat finna några abnormaliteter"). Ju sämre precision en studie har, desto troligare är det att resultatet blir negativt, dvs att man statistiskt inte kan finna några avvikelser från normala slumpmässiga utfall.

Klimatdomptörernas stödtrupper serverar fler personangrepp av liknande slag bland de 16 första kommentarerna till mitt Coelho-inlägg 5/7.
Även där framskymtar en skrämmande övertro på människans förmåga att kontrollera naturen.

anonym må beskylla mitt inlägg för att vara patetiskt (=känlosamt) nonsens (=struntprat enligt SAOL).
Men hur kan man vara så kallsinnig och förnekande till alla skador på andra människor som framkommer i rapporter och videodokumentation från Tjernobyl?
Det är också kusligt tycker jag.

Extra 'känslosamt' blir det nog när jag först tänker tillbaka på hur vi 1986 ransonerade utomhusleken för våra små barn. Och sedan försöker föreställa mig hur livet på Jorden efter nästa istid kan drabbas av det osynliga, luktfria och livsfarliga radioaktiva avfallet från våra kärnkraftverk och sprängladdningar, som då kanske är okänt för alla levande varelser.

Alexander Rayman sa...

Följande är ett Utdrag ur

http://svt.se/svt/jsp/Crosslink.jsp?d=55868&a=886872&lid=puff_886872&lpos=bild

"Christian Ekberg, professor i kärnkemi vid Chalmers tvivlar starkt på resultaten av studien.

- Det är en väldigt spekulativ artikel. Otroligt sensationell, men det måste vara galet, säger Christian Ekberg till TT.

Resultaten skulle tyda på att även låga stråldoser - som dem som drabbade svenskar - kan vara skadliga, tvärtemot tidigare kunskap. Svenska kvinnor utsattes för maximalt omkring 4 millisievert, eller två gånger den genomsnittliga bakgrundsstrålningen i Sverige.
- Då skulle också alla Göteborgare vara drabbade, för här är bakgrundsstrålningen fyra till fem gånger högre än snittet i Sverige. Det är så uppenbart fel. Generellt tror jag inte man kan säga att vi är så mycket dummare här på västkusten, säger Christian Ekberg."

-------
Själv vill jag tillägga att när du hänvisar till NE så får du bara en uppgift om vad SVENSKA bakgrundsstrålningsförhållanden är. (jag antar att du tittat på artikeln "Bakgrundsstrålning" i NE)
Strålningsdoserna ÄR mycket högre i vissa områden, ex i vissa områden på Balkan, USA's inland, eller som ovan nämnts: Göteborg.

"The level of
natural exposure varies around the globe, usually by a factor of about 3. At many locations, however, typical levels of natural radiation exposure exceed the average levels by a factor of 10 and sometimes even by a factor of 100."

(Hämtat från: http://www.unscear.org/docs/reports/gareport.pdf ; Sid3, Punkt 11)

Om vi är överens om att den svenska bakgrundsstrålningen ligger på 2.5Msv, såsom anges i NE, så ger dessa siffror för handen att bakgrundsstrålningen i vissa områden verkligen ligger på 200-250Msv, och m.a.o. inte är något jag "drämmer till" med...

Vidare:

"There have been about 1,800 cases of thyroid cancer in children who were exposed at the time of the accident, and if the current trend continues, theremay be more cases
during the next decades. Apart from this increase, there is no evidence of a major public health impact attributable to radiation exposure 14 years after the accident. There is no scientific evidence of increases in overall cancer incidence or mortality or in non-malignant disorders that could be related to radiation exposure."

(Punkt 19, sid 4, samma dokument; Specifikt ang. Chernobyl)

Thyroid=Sköldkörtel
Noteras bör att ett stort antal av dessa fall av sköldkörtelcancer-fall inte var elakartade. Under normala omständigheter (dvs mindre rigorös hälsokontroll) hade de inte upptäckts, och förmodligen heller inte utvecklats till elakartade tumörer.

Och så vidare... Sid 13, Punkt 84, Samma dokument:
"Based on the available epidemiological data [...] an
acute dose of 1 Sv [1000MSv, min anm] [...] it is suggested that lifetime risk estimates for solid cancer mortality might be taken as 9% for men and 13% for women. The uncertainties in the estimates may be a factor of about 2, higher or lower. The estimates could be reduced by 50% for chronic exposures, as discussed in the UNSCEAR 1993 report [...]"

Chessers undersökning kan vi gärna vara oense om, men vi kan nog enas om följande: Strålning är inte bra, och det är god policy att undvika utsläpp av radioaktiva ämnen i så hög utsträckning som möjligt.

Dock är jag fortfarande tveksam till Edlund, Almond och Palmes resultat. Givet UNSCEAR's försiktiga hållning vad gäller strålningsnivåer uppemot 1Sv och högre ser jag inte hur E,A&Ps resultat, som gäller förändringar i 5Msv zonen, skulle kunna vara säkerställda och utan all tvivel korrekta. Det finns helt enkelt för många andra variabler!

Dessutom tycker jag att kärnkraft i valet mellan två onda (Där det andra är fossila bränslen) framstår som det bättre alternativet. Förnyelsebar och ekologisk energi är ju tyvärr fortfarande inte något 100% realistiskt alternativ.

I övrigt tack för en intressant debatt!

Lennart sa...

Tack själv, Alexander Rayman, för sansad ton i debatten. Det är jag ovan vid från dem som bedriver kärnkraftspropaganda med klimatpolitiska argument via FN:s organisationer IPCC och IAEA. Därför drämde jag till med "alex drämmer till".
Sorry! Min rallarsving gav stilpoäng till dig.

Min invändning (3) mot felaktigheter kvarstår dock. Det handlar inte om bakgrundsstrålningen. Nej, din sakliga argumentation tycks bygga på en missuppfattning av dosenheten mSv.

OK, det är lätt att gå vilse bland nomenklatur och begrepp för oss som inte är specialister. Men här får det dig att dra felaktiga slutsatser:

Du blandar ihop strålningsdos och strålning.
Om det var som du (delvis) skrev att "strålningen i Chernobyl dagen efter olyckan" gav strålningsdosen 500mSv, så motsvarar det en årlig dos på nästan 200Sv, dvs tusen gånger mer än de 200mSv som du anger för bakgrundsstrålningen i vissa områden.
Dödlig dos ligger på 100Sv enligt NE. Sök där på dosrat, så framgår komplexiteten ännu bättre.

Du är otydlig med tusentalen även i dina förkortningar. I ditt senaste inlägg skriver du "att bakgrundsstrålningen i vissa områden verkligen ligger på 200-250Msv". Enligt det internationella enhetssystemet tolkas MSv som megasievert, inte millisievert (mSv). Och det menar du väl inte?
Petitess kanske, men dessbättre fick det mig att syna dina uppgifter närmare.

För mig är det oviktigt om studien av Edlund, Almond och Palme falsifieras eller inte. Som jag skrev är den en kuslig påminnelse. Det räcker.

Inte heller dispyterna om Tjernobylhaveriet och dess effekter borde få flytta fokus från kärnfrågan.
Du skriver "det är god policy att undvika utsläpp av radioaktiva ämnen". Ännu bättre, tycker jag, är att undvika produktion av radioaktiva ämnen.
Vi vet ju att radioaktiviteten från kärnbränslecykelns avfall består mycket längre än vi kan överblicka. Terrorism och krig med radiakspridning behöver kanske inte ens nämnas?

Så låt oss flytta blicken från Tjernobyl till ...
den moraliska kärnfrågan:
Ska våra makthavares anspråk på att konservera klimatet till 1900-talets norm få legitimera ytterligare produktion av ämnen, som är radioaktiva i många millennier?

Vi behöver inte stå till svars för om vårt motstånd mot ofrånkomliga klimatförändringar leder till biologiska skaderisker i framtida levnadsformers miljö. De kommer kanske inte ens att förstå eventuella skadeutfall; radioaktiv strålning kan ju inte förnimmas - åtminstone inte med människans sinnen i det andra milleniet e.Kr.

Om du växt upp först efter folkbildningen och debatten om kärnkraft under 1980-talet, kan jag förstå din tillit och tro på dagens klimatdomptörer in spe. Men det kan tyvärr vara just det som var det lömska syftet när IPCC bildades 1988. Då (två år efter haveriet i Tjernobyl) hade världens regeringskontrollerade kärnkraftsindustrier hamnat i en global förtroendekris.

Finns det inte skäl att fråga sig varför IPCCs uppgift att studera "human-induced climate change" och Global Warming blev en regeringsfråga i FN just då? Nästan två decennier hade gått sedan istidsvarningar (Global Cooling) fick kärnkraften att framstå som industriländernas räddare när 1970-talets oljekris blev akut.

Du kanske förstår min skepsis mot FN:s regeringsberoende organ i sammanhanget, om du läser direktiven för IPCC och IAEA.

Jag förordar inte förtida avveckling av välskötta och robusta kärnkraftverk i Sverige - samtidigt som man på andra sidan Östersjön driver och bygger nya reaktorer av Tjernobyltyp.
Men IPCC gör inte såna distinktioner i sin kärnkraftspropaganda. Och IAEA har till uppgift att "accelerate and enlarge the contribution of atomic energy" (www.iaea.org/About/statute_text.html)

Fler detaljer och länkar finns i mina inlägg med nyckelord 'klimatpolitik' eller 'Kärnkraft o Radiak'.
Kolla också bloggen Global Warding och den lågmälda tonen från bloggaren Erik Starck bland de (nu) 24 kommentarerna till inlägget Klimatkonsensus?.
Frågetecknet efter klimatkonsensus förstärks av Magnus Andersson med många länkar till inopportuna observationer.

Men även den diskussionen avleder uppmärksamheten från kärnfrågan. Därför slutar jag med förhoppningen att du, Alexander, och (andra?) unga läsare får samma chans att värdera kärnbränslecykelns risker, som vi folkomröstare 1980 fick under upplysningskampanjen efter Harrisburgincidenten 1979.

Alex Rayman sa...

Ok, detta var ett klantigt fel av mig. Självklart menar jag inte megasievert när jag skriver Msv, utan Millisieverts, vilket mycket riktigt förkortas mSv.

Även om man som du tolkar mina siffror försiktigt, ger det dock vid handen att boende i vissa områden med hög naturlig bakgrundsstrålning relativt snabbt kommer upp i liknande nivåer.

Att min ståndpunkt inte är unik får följande utdrag ur WHO-artikeln
[ http://www.who.int/mediacentre/news/releases/2005/pr38/en/index1.html ] illustrera .

"With the exception of on-site reactor staff and emergency workers exposed on 26 April, most recovery operation workers and those living in contaminated territories received relatively low whole body radiation doses, comparable to background radiation levels and lower than the average doses received by residents in some parts of the world having high natural background radiation levels."

Jag kan mycket väl tänka mig att våra åsiktsskillnader, åtminstone till viss del, kan attribueras till tidsandan som format oss. Efter att ha titta lite på andra diskussioner här på din blog har jag lagt märke till att du förhåller dig tveksam till växthuseffekten och, tvärtemot mig, vill nedtona betydelsen av denna. Hållningen är förståelig. Detta är en tydlig markör för just skillnaden i tidsanda!

Jag upplever i stora stycken ditt senaste inlägg som en snabb skiss av din förförståelse för och kontextualisering av de frågeställningar vi hittills diskuterat. Jag tar mig därför friheten att presentera min! Först och främst försöker jag alltid sätta in saker i ett historiskt perspektiv.
---
1) Människans handlingsalternativ är numera låst inom ramar som bestäms genom effekterna av den demografiska transitionen å ena sidan och den industriella/tekniska revolutionen å den andra.

Med andra ord kan vi inte längre vända vår teknologi ryggen, med mindre än att vi är beredda att konfrontera frågan om hur vi i så fall säkrar födobehovet för miljarder människor. Den situationen är omöjlig.

2) Den modell för mänsklig klimatpåverkan jag finner mest övertygande är den som i stora drag definierar denna som en dragkamp mellan växthuseffekten å ena sidan och det mindre kända fenomenet Global dimming å den andra.

För den som inte vet innebär Global dimming i stora drag att kolpartiklar i atmosfären bidrar till att minska molnens ljusgenomtränglighet genom att erbjuda fler punkter för fler, men mindre, vattenmolekyler att bildas på. Detta gör molnen mer ”finmaskiga”.

Fenomenet har under många år agerat motvikt till växthuseffekten, men som Lennart säkert minns orsakade dessa kolpartiklar vid marknivå även stora hälsoproblem och som resultat fick vi på 1980-talet en striktare reglering av sådana utsläpp, bl.a. genom införandet av katalysatorer i bilar.

Global dimming som fenomen noterades redan under sent 1980- och tidigt 1990-tal av flera av varandra oberoende grupper, i bl.a. Australien, Israel och Ryssland, men var ifrågasatt under många år.

Ett accepterande av växthuseffektens realitet samtidigt med ett accepterande av farorna med radioaktiv strålning leder till en återvändsgränd där inga goda lösningar finns på kort sikt.

I så fall handlar det sist och slutligen om att göra en riskkalkyl. Resultatet av min märks i min argumentation. . .

3) Jag ser inte fissionskraftverk som någon slutgiltig lösning på mänsklighetens energiförsörjning, utan som ett högst temporärt alternativ. Världens första fusionskraftverk befinner sig numera blott 25-50 år in i framtiden, och skulle erbjuda mänskligheten en sant grön energikälla utan avfallsprodukter.

Följande länk kommer från, jag vågar knappt säga det för det är ju tydligt vad du tycker om denna organisation... [ http://f40.iaea.org/worldatom/Periodicals/Bulletin/Bull374/flakus.html ]
---

Vid den tidpunkten kommer jag definitivt att propagera för en snabb avveckling av alla fissionskraftverk, och jag skulle vara galen om jag idag förordade fler reaktorer av Chernobyltyp, som ju är erkänt instabila vid låga energinivåer.

I samband med detta måste jag även påminna om ett sagolikt pressmeddelande som gjordes av svenska Vattenfall för en tid sedan.

I avsikt att minska utsläppen av växthusgaser planerar de, som ett av många bolag, att börja pumpa in sådant avfall i berggrunden.

Alltså, hur säkrar man den förvaringen när ämnet i fråga är en gas? Jag ser verkligen inte fram emot dagen då en liten jordbävning bryter ut och x antal megaton koldioxid säger ”poof” på en gång...


I all välmening vill jag avslutningsvis be dig att vara återhållsam med storebrorsretoriken, vilken du är allt annat än ensam om. Jag upplever den som känslomässig skräckpropaganda snarare än saklig argumentation. Med sådan retorik kan allt ovanför det individuella/lokala planet förkastas som smyglobbyism, vilket säkerligen förekommer, men samtidigt kan man ju fråga sig: Vad har världssamfundet att tjäna på att ta livet av sig självt?

Återigen tack, våra meningsskiljaktigheter till trots är din argumentation säkerligen inte bortslösad på vare sig mig eller andra läsare! Jag ska sätta mig ännu djupare in i ämnet genom att titta på dina länkar.

jacobsteel sa...

Glädjande med argumentation mot "panikutbyggnad" av kärnkraft.

Att i en tid när man inte lyckas slutföra en tågtunnel genom Hallandsåsen påstå att man vet exakt(1) vad det kommer att kosta att slutförvara kärnavfall under jord i mellan 10-30 gånger så lång tid det funnits mänsklig civilsation är faktiskt oroande.

Jag har verkligen inget emot forskning i ämnet, däremot är jag skeptisk till förhastad industriell applikation - när följderna kan bli så allvarliga som med just strålning, vapenspridning och giftiga avfallsprodukter.

Största faran med kärnkraft är nog inte att de regler vi satt upp inte räcker - utan det faktum att reglerna inte följs. Haken med kärnkraft är att följderna av en persons "dåliga dag på jobbet" blir så extrema - och att vi tyvärr alla har "dåliga dagar på jobbet".
Kärnkraft i sig funkar nog, haken är att människor är lite för slarviga, giriga, och glömska för att det ska vara en bra idé.


(1) Politiker påstår inte sällan i debatt att det blir "billigast" med kärnkraft - men för att göra detta måste man ju faktiskt veta vad både det (och alternativet) kostar i slutändan.