tisdag 21 augusti 2007

Klimatpolitik slår snett. HJÄLP!

Koldioxidjakten drabbar miljö och individ på många sätt. Klimatpolitikens favorisering av snabbväxande energigrödor och dieselmotorer ökar kväveutsläppen till nackdel för Östersjön. Varför sägs det inte rent ut i artiklar om Östersjöfestivalen på DNs ledar- och debattsida?

Politiskt finansierad forskning har fått media och allmänhet att tänka nästan enbart på koldioxidutsläpp i debatten om miljöfaror. Före kärnreaktorhaveriet i Tjernobyl 1986 var bilden mer nyanserad. Då skulle dagens tro på att människan kan konservera klimatet nog ha betraktats som hybris. Nu vill FN:s klimatpanel, IPCC, ordna det genom att bygga ut kärnkraften enligt DN och SvD.

De bensindrivna ottomotorernas utsläpp av bl.a. kväveoxider sågs under 1980-talet som en så allvarlig miljöfara att lagkrav infördes på katalytisk avgasrening. Dieselmotorer saknar detta ännu, men har ändå fått en renässans i den klimatvridna miljödebatten genom att de är bränslesnåla och släpper ut mindre koldioxid än motsvarande ottomotor.

Giftutsläppen tycks ingen bry sig om längre. Så läs i NyTeknik om NO2 från dieselmotorer här och här. I SvD/E24-artikeln om Gotlandsfärjornas miljöproblem ställs bara frågor om koldioxidutsläpp.

Klimatpolitikens ensidiga inriktning på att minska fossil koldioxid har fått och kan få många andra biverkningar som också är negativa för både miljö och enskilda individer. Själv reagerade jag när Vägverkets trafiksäkerhetsledning 1996 började agera för mindre personbilar utan att lyssna på svensk bilindustris världsledande specialister inom säkerhet och miljö. Se DN Debatt och tidigare blogginlägg 27/7 och 26/6.

Koldioxidjaktens värsta biverkning hittills är kanske att den har tagit stora resurser från förebyggande och akuta hjälpåtgärder för de människor som nu drabbas av klimatförändringarna. Om koldioxidjakten får någon märkbar effekt på klimatet, så blir det inte förrän om flera decennier.

Satsa inte pengar på 'klimatkompensation' eller egna utsläppsrätter (DN: 10/6, 6/5, 17/4, SvD: 7/8, 11/5), speciellt inte på rena bluffar.
Lägg dem på katastrofhjälp i stället. Röda Korset vädjar om omedelbara penninggåvor till översvämningsdrabbade områden både på sin webbplats och i sitt nyhetsbrev:
Miljontals människor drabbade av översvämningar

Videofilmer hos YouTube visar allvaret för människorna i Asien.
Ett exempel:


Andra bloggar om: , , , , , , , , , , ,
Intressant?

Inga kommentarer: