tisdag 4 september 2007

Mörkad komplexitet vilseleder trafikanter

Fler borde få veta hur höga blodalkoholkoncentrationer som förekommer i rattfylleridödsfallen. Då skulle obligatoriska alkolås vid två tiondels promille troligen framstå som ännu ett miljardslukande myggsileri, i klass med fartkamerorna.

Obligatoriska alkolås, fartkameror och övervakning har blivit bekväma kulisser för Vägverksledningens arbete med nollvisionen och trafikskadestatistiken. Djupare analys och stöd till den enskilde trafikanten efterfrågas inte av media och allmänhet - förrän man inser att olycksförlopp är komplexa fenomen med många orsaker och åtgärdsmöjligheter. Läs mer under nyckelordet Trafiksäkerhet.

DNs ledarskribent Hanne Kjöller visar i dag en sund skepsis gentemot nollvisionens uttolkning. Men i hennes argumentation finns inget som tyder på att hon känner till obduktionsdata och spelet bakom kulisserna för alkolås i alla bilar.

En annan DN-medarbetare skrev om såna fakta i ett osignerat manus (oavsiktligt?) publicerat på DN.se 8/6 . Det kommenteras utförligare i gårdagens inlägg. Där ville jag också ge en positiv bild av avancerade alkolås för en utvald grupp av fordon.

I frågan om mediernas makt tar chefen för DN Debatt Dianakraschen 1997 som ett exempel i sin kolumn i dag. Utan att egentligen fokusera på trafikfrågor visar Mats Bergstrand hur rattfylleri kan avleda uppmärksamheten från andra relevanta olycksrisker och kraschförklaringar.

Inga kommentarer: