måndag 15 oktober 2007

Varför får vi inget veta om olycksförloppen?

Enligt Vägverket trafikdödades 51 personer under september 2007 jämfört med 39 förra året. Men den nuvarande verksledningen undanhåller kunskaper om olycksförloppen, som kan hjälpa oss trafikanter att öka våra säkerhetsmarginaler.

Andelen oskyddade trafikanter ökar bland de trafikdödade meddelar Vägverket också enligt SvD och DN. Men inget hörs numera om de förloppsbeskrivningar, som sammanställdes varje månad under tidigare verksledningar. Vissa dödsolyckor upptäcktes då snabbast via tidningsartiklar och sammanställningar, som t.ex. i DN 23/6, och 22/6. Sedan fördjupades kunskaperna bl.a. genom att kontakta utredande poliser.

Nu läggs medarbetarnas tid och skattepengarna på annat. Exempel finns i tidigare inlägg om trafiksäkerhet.

Från de tidigare dödsolycksnotiserna har jag sammanställt två års beskrivningar där ordet övergångsställe förekommer. Du kan själv se hur mönstret framträder av osedda fotgängare eller missförstånd med bilföraren. Sådan enkel information hjälper åtminstone mig till ett mer insiktsfullt beteende - både bakom ratten och till fots.

När du läser om de 82 dödsolyckorna ber jag om överseende med webbsidans ålder och brist på uppdateringar. Jag har förgäves sökt pengar hos Vägverket för sådant arbete sedan 1996, när sidan lades ut på nätet. Lika illa är det för fördjupade analyser, utbildning och forskning. Sådan verksamhet har jag finansierat på annat sätt, ibland som utredningsuppdrag från olycksinblandade personer.

Som olycksutredare, forskare och utbildare har jag givetvis haft hjälp av samma textdatabas för sökningar och sammanställningar, som nog kan ge många trafikpolitiskt verksamma nya insikter och andra tankar.
Se exempelvis DN 10/10, 10/10, 9/10, 8/10, 5/10, 1/10, 13/9, 9/9, 4/9, 25/8, 10/8, 10/8, 2/8, 1/8, 28/7, 16/7, 12/7, 10/7, 9/5, 2/5, 21/4, 20/4, 3/4, 1/2; SvD 10/10, 8/10, 5/10, 20/8, 2/3 eller Vi Föräldrar 28/9.

Inga kommentarer: