torsdag 10 januari 2008

Klimatet bestäms av rymdvädret - som ingen politik kan påverka

Klimatet ändras troligen betydligt snabbare än vad IPCC-stödda forskare hävdar. Deras modeller beaktar inte rymdvädret trots att det förklarar avkylningen 1940-1970 och trots att koldioxidkurvan alltid har följt efter temperaturkurvan.

FNs klimatpanel, IPCC, har framgångsrikt mörkat dessa grundskott mot den egna politiska makten. Politiker och media tror därför att klimatförändringarna kan bromsas genom att begränsa industrisamhällets fossila koldioxidutsläpp.

På medeltiden vägrade man också att tro på något väsentligt utanför Jorden. Nu ger den traditionella klimatpolitiken alibi åt moderna tiders häxprocesser mot enskilda människor och branscher, som har stort behov av fossil energi.

Utifrån samma geocentriska tro påstår ansvariga myndigheter att vi har lång tid på oss för att skydda infrastrukturen mot klimatförändringar. Det är märkligt att sådant historielöst tänkande - grundad på IPCCs vetenskapliga inavel - kan få bred tilltro i ett modernt demokratiskt samhälle med formell yttrandefrihet. Det beror väl på att den vetenskapliga yttrandefriheten enbart är formell och starkt beroende av finansiärernas välvilja.

Alla talar om vädret, men ingen gör något åt det. Förr var det ett skämt, men nu är det allvar på högsta nivå. Två decennier efter Tjernobylkatastrofen har FNs 19-åriga klimatpanel, IPCC, fått kärnkraftsutbyggnad att framstå som ett sätt att rädda livet på Jorden.

Resonemanget förklaras i andra inlägg med etikett klimatpolitik eller Kärnkraft o Radiak
Se också bloggen Global Warding med länkar.

Artikelreferenser:
DN: 10jan 22:22, 18:25, 16:40, 06:08, 8jan 21:20, 7jan 19:12, 29nov 16:46, 27nov 09:05, 26nov 15:13, 29sep, 11jul, 27maj, 1feb (Debatt Grönlandsis),
30nov (6grader), 28nov (5gr), 27nov (4gr), 26nov (3gr), 23nov (2gr), 23nov (1grad)

SvD: (uppdatering 21jan 2008 med några av årets SvD-artiklar)
21jan 00:25, 20jan 18:11, 17jan, 15jan, 14jan, 13jan, 12jan, 11jan 20:01, 11jan 14:18, 10jan, 5jan, 4jan.

15 kommentarer:

Mange sa...

Avkylningen (eller snarare temperaturutjämningen) under 1940-1970 talen berodde inte på "rymdväder" utan svavelaerosoler vilka hade sitt ursprung i kolförbränning i kraftverk. Utsläppshalterna av svavelaerosoler började kontrolleras med hjälp av bl.a. nya filter under 1970-talet då det fastställdes att de gav upphov till försurning.

Lennart sa...

Mange har hittat en (1) antropogen variabel - utsläpp av svavelaerosoler - som är (omvänt) korrelerad med atmosfärtemperaturen 1940-1970. Mange ser detta envariabelsamband under tre decennier som bevis på att temperaturändringarna "berodde inte på rymdvädret" och tycks tro att samma observation kan falsifiera rymdvädrets multivariabla inverkan under hundratusentals år bakåt i tiden.

Samma tro på människans förmåga och moraliska rätt att konservera klimatet gör att de troende inte skiljer på orsak och verkan (temperaturkurvan har länge föregått koldioxidkurvan).

Dessa klimatdomptörer ignorerar också all sund vetenskaplig skepsis mot sin egen tro - bland annat genom att misstänkliggöra DMI-studierna av temperaturens samband med en (1) rymdvädervariabel 1880-1980. Se DMI-grafen direkt eller via mina inlägg om Space Weather.

Mange sa...

"Klimatdomptör"... Är det den senaste förolämpningen bland klimatskeptikerna? Jaja, hur som helst:

"[,,,] tycks tro att samma observation kan falsifiera rymdvädrets multivariabla inverkan under hundratusentals år bakåt i tiden."

Vad har Du för bevis för detta? Vad har Du då för vetenskapliga belägg för något av det Du hävdar? Har Du skrivit en vetenskaplig artikel som har blivit peer-reviewed, eller kan Du hänvisa till en sådan? Nej, det Du har att komma med är samma gamla urvattnade argument som har blivit vetenskapligt vederlagda. Naturligtvis spelar "rymdvädret" en roll i klimatförändringen, det är solen som driver klimatet, men se exempelvis studien "Solar activity and terrestrial climate: an analysis of some purported correlations" (2003) som visade att det påstådda sambandet mellan solaktiviteten och Jordens klimat är missledande. Ingen ökad solaktivitet har heller kunnat påvisas sedan mätningarna påbörjades 1978. Knud Lassen vid DMI, och vars tio år gamla hemsida Du hänvisar till, blev senare övertygad om att solens aktivitet inte kan förklara klimatförändringarna och att Jordens temperatur istället bör ha varit stabil eller till och med sjunkande. Se artikeln här:

http://www.newscientist.com/article/mg18524861.600-hotly-contested.html

Läs även Lassens egna studie "Solar forcing of the Northern hemisphere land air temperature: New data." där den slutsatsen dras och som finns tillgänglig i Pdf-format på DMIs hemsida:

http://www.dmi.dk/dmi/sr99-9.pdf

För övrigt vet jag inte när Svensk Bilprovning blev en vetenskaplig institution, men det kanske Du kan förklara litet närmare?

Jag vill även bevis som vederlägger svavelaerosolernas inverkan på klimatet under efterkrigstiden.

Ha en fortsatt trevlig helg!

Lennart sa...

Manges historiska skygglappar, urval av referenser och demagogiska taktik är nästan en blåkopia av vad som blommade ut i de första 16 kommentarerna till mitt inlägg 070705 Klimatpopulister borde läsa Paulo Coelho. Där har Manges argumentation redan bemötts av signaturerna Recon och Magnus Andersson.

Var vänlig fortsätt där, Mange, och håll dig till sakfrågorna, så kan vi se fram emot mer än en trevlig helg både du och jag.

AB Svensk Bilprovning (ASB) har fortfarande IPCCs diagram på webben, trots att de rycker undan fötterna på ASBs egen klimatkampanj.
Mange vill att jag ska förklara lite närmare. Det har jag redan gjort på www.veta.se

Mange sa...

"Var vänlig fortsätt där, Mange, och håll dig till sakfrågorna"

Ja, det var inte jag som förde in en ad hominem i diskussionen och det är heller inte jag som introducerat irrelevanta argument så det bör nog vara jag som med rätta bör be Dig att hålla Dig till sakfrågorna.

"urval av referenser"

Professor Strandberg, mitt urval av referenser är helt relevant i sammanhanget. Det är den expert som Du själv hänvisar till och som har bytt ståndpunkt då en mer noggrann genomgång av empirin inte stödjer hans tidigare slutsats. Jag förstår att detta allvarligt skadar Din ståndpunkt och trovärdigheten i Din argumentation men jag beklagar att Du väljer att inte besvara detta.

"Där har Manges argumentation redan bemötts av signaturerna Recon och Magnus Andersson."

Jag tänker inte vandra genom en moras av konspirationsteorier, så kunde Du vara vänlig att visa, helst utan att föra in ytterligare halmgubbar och irrelevanta argument, hur min argumentation bemötts tidigare?

Per Edman sa...

Du kanske borde redogöra för vad du menar med "rymdväder". Att du omöjligen kan mena solens utstrålning är välkänt. Är det kanske "varma" stoftmoln som du tänker dig?

Sven sa...

Mange, vad är din kommentar till "Reply to Lockwood and Fröhlich - The persistent role of the Sun in climate forcing" av DTU Svensmark, H. and Friis-Christensen, E. http://www.spacecenter.dk/publications/scientific-report-series/Scient_No._3.pdf/view? Där visas övertygande att solen fortfarande driver klimatet.
Mvh Sven

Mange sa...

Sven: Om jag inte missminner skrev jag tidigare att "solen driver klimatet"...

Den informella rapport Du länkar till är ett genmäle till artikeln "Recent oppositely directed trends in solar climate forcings and the global mean surface air temperature" av Lockwood och Fröhlich införd i tidskriften Proceedings of the Royal Society A och som vederlade Svensmark et.al. hypotes framförd i artikeln "Experimental evidence for the role of ions in particle nucleation under atmospheric conditions" i samma tidskrift.

Genmälet innehåller direkt felaktiga påståenden. Bland annat hävdar författarna att temperaturen har legat mer eller mindre konstant sedan 1998. Genmälet har heller inte blivit publicerat i en peer-reviewed tidskrift.

Svensmarks forskning är intressant (även om vissa av premisserna inte håller, bl.a. når inte högintensiv UV-strålning troposfären, vilket är en av grundförutsättningarna för hans hypotes och det finns heller inga belägg för huruvida molntäcket påverkas) och det skall bli intressant att se vad som kan utrönas i CERN-acceleratorn.

Mange sa...

New Scientist hade en detaljerad sida där Svensmarks påståenden analyseras:

http://environment.newscientist.com/channel/earth/climate-change/dn11651

Lennart sa...

Signaturen Mange har haft lång tid på sig för sina kommentarer till det här inlägget. Besökarloggen visar på över fem timmar. Men det var tydligen otillräckligt:
Mange "tänker inte vandra genom en moras av konspirationsteorier" och vill att jag ska stå till tjänst med läsanvisningar och tolkningar av andras kommentarer, som jag redan hänvisat till.

En så bekväm och uppfordrande attityd har jag inte mött ens bland universitetets studenter och doktorander, trots att de haft rätt att begära min assistens, så länge jag lyfte lön från universitetet.

Utan att svara på mitt inläggs kärnfråga om orsak och verkan anklagar Mange mig för att jag "väljer att inte besvara" alla andra frågor där Manges eget "urval av referenser är helt relevant". (2008-01-13 21:02).

I sin senaste kommentar (2008-02-02 20:37) hänvisar Mange till New Scientists "round-up of the 26 most common climate myths and misconceptions", som inleds med ett tvärsäkert "warming is due to human activity".

Mange undviker dock att tackla kärnfrågan, trots att New Scientist har gjort det genom att erkänna faktum:
"Ice cores show CO2 increases lag behind temperature rises, disproving the link to global warming"

Att Mange inte hänvisar till denna del av New Scientist kan jag förstå när jag läser hur NS-skribenten, Catherine Brahic, behandlar klimatpolitikens akilleshäl i en enda mening: "This proves that rising CO2 was not the trigger that caused the initial warming at the end of these ice ages – but no climate scientist has ever made this claim."
... och sedan undviker att diskutera frågan om orsak och verkan - trots rubriken för avsnittet.

När data visar att CO2 inte drivit klimatet tidigare, fyller Catherine Brahic utrymmet med spekulationer om andra kända fenomen, som kan förklara temperaturvariationerna under denna långa, förindustriella tid.
Det vill hon betrakta som bevis för att
"the full extent of the temperature increases over the following 4000 years can only be explained by the rise in CO2 levels." (min fetstilsmarkering).

New Scientists skribent har här fallit i en klassisk fallgrop för logiskt tänkande och inomvetenskapligt arbete:
Det man inte känner till och inte har observerat avfärdas till förmån för etablerade teorier, definierade processer och mätbara storheter.
(Förenklat: Det som inte syns, finns inte.)

Så var det också med den bakteriella barnsängsfebern på 1800-talet.
I stället för att läkarna tvättade händerna mellan obduktions- och förlossningssalar fick de gravida kvinnorna psykologiskt stöd. Rädsla för barnsängsfebern och psykisk överkänslighet ansågs nämligen vara det som orsakade barnsängsfebern.

För mitt resonemang spelar det egentligen ingen roll om klimatförändringarna skulle triggas och drivas av flera icke-antropogena faktorer än de som hör till rymdvädret (länk som svar på frågan från Per Edman 2008-01-14 01:30). Det torde nämligen finnas en mängd klimatpåverkande fenomen, som vi (ännu) inte känner till.

Dagens klimatpolitiks tro på att människan kan konservera klimatet ter sig därför som ett gigantiskt svek mot alla som behöver hjälp mot kommande förändringar. Det är märkligt att så många har blivit övertygade om att minskade fossila koldioxidutsläpp kan stoppa klimatförändringarna på Jorden.

Mange och andra må gärna kalla mig för skeptiker och inkompetent som klimatforskare. Sund skepsis är inget jag skäms för, tvärtom. Det är en nödvändig komponent i allt vetenskapligt arbete.

Eftersom jag inte är klimatforskare tar jag mig också friheten att lyssna på olika sorters "klimatskeptiker" och ifrågasätta klimatpolitiskt opportuna slutsatser. Speciellt när politiken leder till åtgärder, som kan få allvarliga negativa bieffekter för människor och natur.

Däremot tänker jag inte ägna mer tid åt den avgränsade debatt, som gräver djupare i den nämnda fallgropen. Mange och andra är välkomna att skriva fritt, men många kommentarer kanske får stå oemotsagda av mig i fortsättningen.

Mange sa...

Jag fick litet problem med HTML-taggarna och valde därför att ta bort de flesta av dem. Jag hoppas att Du har överseende med detta och att inlägget är tydligt även utan dem.

>>Signaturen Mange har haft lång tid på sig för sina kommentarer till det här inlägget. Besökarloggen visar på över fem timmar.<<

Detta är ett synnerligen märkligt argument. Jag trodde att en av poängerna med att ha en blogg är att locka till sig läsare, men professor Strandberg är tydligen inte av den åsikten. Vidare medges att jag är slarvig med att stänga fönster och flikar.


>>Men det var tydligen otillräckligt:

Mange "tänker inte vandra genom en moras av konspirationsteorier" och vill att jag ska stå till tjänst med läsanvisningar och tolkningar av andras kommentarer, som jag redan hänvisat till.

En så bekväm och uppfordrande attityd har jag inte mött ens bland universitetets studenter och doktorander, trots att de haft rätt att begära min assistens, så länge jag lyfte lön från universitetet.<<

Även detta är mycket märklig argumentation. Det är Du som har bevisbördan för de argument Du för fram. Det är inte min sak att finna bevis för Din argumentation, utan det är Du som skall föra fram dem.

>>Utan att svara på mitt inläggs kärnfråga om orsak och verkan anklagar Mange mig för att jag "väljer att inte besvara" alla andra frågor där Manges eget "urval av referenser är helt relevant". (2008-01-13 21:02).<<

Detta är en halmgubbe. Det jag beklagade var att Du valde att inte besvara det faktum att den forskare Du tidigare hänvisat till (Lassen) senare ändrat ståndpunkt efter att mer empiri blivit tillgänglig.

>>I sin senaste kommentar (2008-02-02 20:37) hänvisar Mange till New Scientists "round-up of the 26 most common climate myths and misconceptions", som inleds med ett tvärsäkert "warming is due to human activity".<<

>>Mange undviker dock att tackla kärnfrågan, trots att New Scientist har gjort det genom att erkänna faktum:
"Ice cores show CO2 increases lag behind temperature rises, disproving the link to global warming"<<

Tilläggas bör att hela namnet på artikeln är Climate myths: Ice cores show CO2 increases lag behind temperature rises, disproving the link to global warming och att artikeln vederlägger påståendet i rubriken.

Att Mange inte hänvisar till denna del av New Scientist

Tyvärr är mina paranormala förmågor litet ur spel idag.

>>kan jag förstå när jag läser hur NS-skribenten, Catherine Brahic, behandlar klimatpolitikens akilleshäl i en enda mening: "This proves that rising CO2 was not the trigger that caused the initial warming at the end of these ice ages – but no climate scientist has ever made this claim."
... och sedan undviker att diskutera frågan om orsak och verkan - trots rubriken för avsnittet.

När data visar att CO2 inte drivit klimatet tidigare, fyller Catherine Brahic utrymmet med spekulationer om andra kända fenomen, som kan förklara temperaturvariationerna under denna långa, förindustriella tid.
Det vill hon betrakta som bevis för att
"the full extent of the temperature increases over the following 4000 years can only be explained by the rise in CO2 levels." (min fetstilsmarkering).<<

Och resonemanget är felaktigt för...?

>>New Scientists skribent har här fallit i en klassisk fallgrop för logiskt tänkande och inomvetenskapligt arbete:
Det man inte känner till och inte har observerat avfärdas till förmån för etablerade teorier, definierade processer och mätbara storheter.
(Förenklat: Det som inte syns, finns inte.)<<

Det borde förhoppningsvis te sig som självklart för en person som uppbär landets högsta akademiska titel att inget teoribygge kan ske om inga observationer, experimentella tester eller övrig empiri finns till grund.

>>För mitt resonemang spelar det egentligen ingen roll om klimatförändringarna skulle triggas och drivas av flera icke-antropogena faktorer än de som hör till rymdvädret (länk som svar på frågan från Per Edman 2008-01-14 01:30). Det torde nämligen finnas en mängd klimatpåverkande fenomen, som vi (ännu) inte känner till.<<

Man måste naturligtvis ha ett vetenskapligt förhållningssätt och inte föra in ett flertal komplexa förklaringar som saknar empirisk och experimentell grund.

>>Dagens klimatpolitiks tro på att människan kan konservera klimatet ter sig därför som ett gigantiskt svek mot alla som behöver hjälp mot kommande förändringar. Det är märkligt att så många har blivit övertygade om att minskade fossila koldioxidutsläpp kan stoppa klimatförändringarna på Jorden.<<

Jag tror inte att man kan "konservera" klimatet, men däremot tror jag att man kan minska den påverkan som sker. Det finns även andra skäl än klimatet att röra sig från beroendet av fossila bränslen. Vi kommer inom en kort tidsperiod (om vi inte redan gjorde det under 2006) att uppnå Peak Oil och vi kommer även på sikt att uppnå Peak Coal.

F ö, vad tror Du egentligen resultatet blir då koldioxid som absorberats av växter under en tidsperiod av flera miljoner år och som lagrats som kol och olja åter släpps ut i atmosfären? Bara svaret på en sådan fråga skulle vara intressant.

Lennart sa...

Med tanke på den akademiska vokabulär som Mange excellerar i hade jag först svårt att förstå varför Mange inte förstår varför jag fetade ordet only i citatet 2008-02-03 23:26 från New Scientist ;-]

Men tillsammans med några andra ytligheter avslöjar det en vetenskaplig omognad hos Mange, som får mig att nu vila på hanen och undvika fortsatt polemik.

Mange ombeds vänligen läsa och begrunda Robert M Pirsig (1974) "Zen och konsten att sköta en motorcykel". Den boken kanske kan få Mange att dämpa sin bländande demagogik och urskilja några konturer av vetenskapens begränsningar.

Mange sa...

Jag skumläste endast Din diatrib om artikeln i New Scientist och hade egentligen inte avsikt att kommentera den då den bygger på irrelevant stödargumentation, men den vetenskapssyn Du förde fram var alltför extraordinär för att inte belysas.

>>Men tillsammans med några andra ytligheter avslöjar det en vetenskaplig omognad hos Mange<<

"Ytligheter" som att exempelvis inse att ett teoribygge som saknar empirisk grund, som inte vilar på den vetenskapliga metoden, framhärdandet av en personlig övertygelse som strider mot kunskap som erhållits genom god vetenskap och oförmågan att medge att man har en felaktig uppfattning i vissa saker ligger på samma icke-vetenskapliga och intellektuella nivå som kreationism eller konspirationsteorier.

>>Mange ombeds vänligen läsa och begrunda Robert M Pirsig (1974) "Zen och konsten att sköta en motorcykel".<<

Jaha, jag antar att Du skickar ett gratis exemplar... ;)

>>Den boken kanske kan få Mange att dämpa sin bländande demagogik och urskilja några konturer av vetenskapens begränsningar.<<

En synnerligen intressant anspelning. Då jag ännu inte fått möjligheten att läsa denna säkerligen utmärkta bok, kunde Du vara vänlig och förklara litet närmare vari denna begränsning ligger?

Jag hade inte för avsikt att gå i polemik med Dig, utan det hela bottnar i att jag såg en länk till Din blogg på SvDs hemsida (inlägget den 10 januari) och där jag trodde att jag kunde bidraga litet med den kunskap i ämnet jag har. Istället blev jag påhoppad och kallad "klimatdomptör". Om denna diskussion lärt mig något är att man skall undvika bloggar där personer som inte har en aning om vad de diskuterar och som trots en hög akademisk titel har en mycket märklig (eller rent ut sagt skrämmande) vetenskapssyn.

Tack för mig, det var allt.

Lennart sa...

Tack själv, Mange, och lycka till med Pirsigs bok!

I mina första kommentarer överskattade jag din förmåga på flera sätt, bl.a. att skilja sak från person. Men du återkommer ideligen till min akademiska titel utan att redovisa något om vem som står bakom signaturen Mange. Därför har jag letat upp några av Pirsigs textsträngar åt dig - som om du vore student i någon av mina kurser. Resten måste du faktiskt upptäcka själv.
_________________
"Frågan om hur hypoteserna kommer till lär väl vara det största mysteriet i allt som har med den vetenskapliga metodiken att göra. Ingen människa kan säga hur de föds." ...
"Einstein sade:" ..."Den högsta av alla uppgifter ... är att nå fram till de universella, elementära lagar utifrån vilka man kan bygga upp hela världsalltet genom ren deduktion. Det finns ingen logisk väg fram till dessa lagar; de kan bara nås genom intuition, byggd på en vänskaplig förståelse för erfarenheten..."


Pirsig, Robert M (1974). Zen och konsten att sköta en motorcykel.
(Citat från sid.104-105 i första svenska utgåvan 1977 genom MånPocket. ISBN 91-7642-767-6.)
_________________

Därmed avslutar jag denna utflykt på ett av villospåren för kärnfrågan i mitt inlägg:
Varför hävdar den nuvarande klimatpolitikens förespråkare att Jordens temperatur kan styras med koldioxidutsläppen, trots att koldioxidkurvan har följt efter temperaturkurvan under hundratusentals år?

Per Edman sa...

Har du redogjort för vad du menar med rymdväder ännu? Att du omöjligen kan mena solens utstrålning är välkänt. Så är det "varma" stoftmoln du menar, eller vad? Det kan inte vara kosmisk strålning du menar heller, eftersom den dels inte varierar och dels inte orsakar den molnkärnebildning som hypotetiserats tidigare.