onsdag 9 januari 2008

Nollvisionärer utan olyckserfarenhet är som läkare utan patienter

Regeringen ska få trafikmyndigheterna effektivare. Det bådar gott för trafiksäkerhetsarbetet, som nu leds utan kunskaper om enskilda olycksförlopp och utifrån tesen att trafikanterna inte förstår sitt eget bästa.

Effektivitet innebär att göra rätt saker - inte bara att göra saker rätt. Inom sjukvården kräver det praktisk erfarenhet från enskilda patienter och från det deckararbete, som många diagnoser kräver.

Men Vägverkets trafiksäkerhetsledning bryr sig inte om enskilda olyckor. Enligt den så kallade Nollvisionen går det inte att undvika olyckor. Det gäller bara att mildra deras konsekvenser. Kanske beror denna inställning på att Nollvisionens upphovsmän tror att det är omöjligt att bena ut komplexiteten i enskilda olycksförlopp. Olika uttalanden i media ger det intrycket.

Detta tänkande hos Vägverkets ledning gör att delhändelser och riskfaktorer kan återkomma i olycka efter olycka utan att någon upptäcker den epidemiliknande situationen.

Inom sjukvården skulle det bli likadant om läkarna aldrig mötte någon patient, aldrig behövde ställa diagnoser eller aldrig brydde sig om epidemier.

Trafiksäkerhetsarbetet leds alltså med ett kollektivistiskt tänkande som ser trafiken utan att urskilja några trafikanter. Det skulle kanske kunna fungera om trafiksäkerhetsledningen lyssnade på Vägverkets, Polisens och Bilprovningens egna medarbetare, som har detaljkunskaper själva och respekterade den världsledande kompetensen hos svensk fordonsindustri. Men så går det inte till.

I stället misstänkliggörs näringslivets representanter och anklagas för att bevaka sina egna intressen, när olika problem uppmärksammas massmedialt. Om inte olycksinblandade trafikanter får skulden och sten på bördan så är det biltillverkarna, vagnparksägarna eller trafikskolorna som inte gjort tillräckligt för Nollvisionen.
Se mina inlägg på DN Debatt från den nuvarande trafiksäkerhetsledningens första tid vid Vägverket:

Prestige kostar människoliv
Då nedvärderades ABS-bromsar och påstods uppmuntra till fortkörning. Nu klankar samma personer på bilar som saknar antisladd - utan att reflektera över att antisladdfunktionen bygger på massproducerade ABS-komponenter.

Livsfarligt satsa på småbilar
Dessbättre lyckades inte trafiksäkerhetsdirektör Claes Tingvall få genomslag för sin tes att "personskadorna i trafiken minskar om vi får bort tunga bilar som Saab 9000 och Volvo 940." Men samma kollektivistiska ambition går igen genom mörkandet i Euro NCAP av bilviktens betydelse för individens säkerhet.

Slöseriet och det pedagogiska fotskottet med fartkameror är ett ännu tydligare tecken på att något är fel, som DN skriver i huvudledaren 10jan.
Men vurmen för sådana "plåtpoliser" är inte ny.
Se mina artiklar på DN Debatt 1989:
Övertro på fartgränser
Respektera individen i fartdebatten

DN Debatt i dag (9jan) skriver finans- och infrastrukturministrarna, Anders Borg och Åsa Torstensson, att regeringen vill skapa en effektivare myndighetsstruktur inom transportområdet. För detta finns en del tips på den här bloggen, exempelvis via sökordet vägverket.

Uppdatering:
För
SvD 8feb har Simon Bynert intervjuat Vägverkets generaldirektör, Ingemar Skogö, som tycker att "det fattas sex miljarder kronor". Skogö hävdar att det behövs för att åtgärda det usla skicket hos Sveriges bilvägar, som Motormännens Riksförbund har funnit i sin kartläggning. I det sammanhanget kanske man skulle påminna Vägverksledningen om miljardslöseriet på de otidsenliga fartkamerorna.

"Vi tror och hoppas på mer pengar från regeringen" säger Skogö, som varit statssekreterare i den socialdemokratiska regeringen. Men centerpartistiska infrastrukturministern, Åsa Torstensson, tycks ha genomskådat storebröderna i Borlänge, att döma av hennes slutkommentar:
"Dessutom är många av Vägverket framtida satsningar luftslott."

Artikelreferenser:
DN 13april Debatt, 10 jan 00:00, 9jan 13:55, 07:32, 06:23 Debatt 00:50, 8jan 23:27, 20:49, 18:02, 17:48, 10:16, Debatt 00:50, 2jan, 2jan, 29dec, 22dec, 20nov, 8nov
SvD 8feb 18:29, 3feb 23:22, 9jan 04:53, 8jan 22:02, 20:01

Inga kommentarer: