torsdag 21 februari 2008

Haverikommissionen och Vägverket ignorerar kända fel bakom trafikolyckor

Gripenkraschen förra våren berodde på ett känt men farligt beroende mellan två funktioner i flygplanet. På samma sätt har det länge varit känt att däckens sidgrepp på vägfordon plötsligt kan ändras vid små variationer av driv- och bromskrafter.

Det tycks Vägverket helt ha förbisett till och med i en av sina så kallade djupstudier av dödsolyckor, som jag granskat i egenskap av oberoende olycksutredare. Mer om det i ett annat inlägg.

Även Statens haverikommission tar lätt på dessa problem. Det brev jag skrev till SHK efter dödsolyckan med en långfärdsbuss nära Arboga i januari 2006 ledde inte till någon allmän varning för bakvagnskonstruktionen, som jag hade upptäckt ett lurigt funktionsfel hos.
Visserligen visade det sig att föraren hade förlorat medvetandet i den olyckan, och bakvagnskonstruktionen hade ingen inverkan på förloppet. Den gången.

Men senare har flera människor dödats i bussolyckor med samma typ av bakvagnskonstruktion, som gör att bussen lätt får sladd. Se inlägget 4jan:
Busskrascher i Gagnef och Rasbo väcker frågan om olycksutredares kompetens
... med många länkar till artiklar om aktuella bussolyckor.

SHK kanske inte har ansvaret för att utfärda sådana varningar när det gäller vägtrafikolyckor. Men eftersom Vägverket inte heller har reagerat är likheten slående med Gripenkraschen. Kritiken ska dock riktas mot andra aktörer och här slår den delvis tillbaka mot Statens haverikommission själv.

Artikelreferenser:
SvD 21feb 17:30 DN 21feb 19:00, 071024 11:38

Inga kommentarer: