söndag 24 februari 2008

Upprop mot fördomar på DNs debatt- och ledarsida från omogna forskare

Två statstjänstemän breder ut sig på DN Debatt med floskler, som förstärker fördomarna om att psykisk ohälsa är självförvållat. Tvärsäkert påstår de att för tidig död "beror på ohälsosamma livsstilsfaktorer". De trampar på redan liggande människor för att själva få forskningspengar från regeringen.

Debattartikeln är ett monument över omedveten okunnighet, vetenskaplig omognad och egoistisk moralism. Jag utgår från att DNs debattredaktion ger minst lika stort utrymme åt bemötanden, som återför läsarna till 2000-talet från författarnas 1800-talsperspektiv på psykisk ohälsa.
Följande stycke tillkom 25feb
Men DNs ledarsida gör ont värre. Dagen efter faller man där in i mobbningen av sjuka människor och fastslår att "de flesta sjukdomar i någon grad är självförvållade". "Men det är förstås inte bristen på kunskap som är haken" fortsätter ledarskribenten och sällar sig därmed till samma typ av mobb, som under 1800-talet skyllde barnsängsfebern på psykisk svaghet hos de drabbade kvinnorna. Trots Semmelweis* observationer ansåg man även då att kunskapen var tillräcklig och fortsatte föra över de okända mikroberna från obduktionssalen till BB-avdelningen.

DN Debatt är dock hårt pressat. Redaktionen har ingen skyldighet hjälpa Karolinska institutet och Statens folkhälsoinstitut att minska skadeverkningarna av sina medarbetares klavertramp.

För att öka möjligheterna till accept och publicering ber jag därför auktoritativa personer kontakta varandra för ett eller flera samordnade genmälen.

Kommentarer till det här blogginlägget får gärna användas för att förmedla sådana kontakter tillsammans med den tillfälliga mailadressen [upprop (at) stop . se], där meddelanden dirigeras till min personliga mailbox vid Linköpings universitet.

Jag har själv fått fem artiklar publicerade på DN Debatt inom mitt eget forskningsområde. Den text som närmast anknyter till dagens vetenskapliga villospår finns på adressen www.stop.se/dndveta.htm#Semmelweis*

Men det var länge sedan. Med tanke på debattredaktörens, Mats Bergstrand, redogörelse för urvalskriterierna (071127) försöker jag numera samla flera kompetenta personer till ett gemensamt artikelmanus - innan DN Debatt kontaktas.
Därav detta bloggupprop.

* Mer om 1800-talets uppfattning att barnsängsfeber var psykisk ohälsa:
Folkbildning mot självmord kan lära av misstag med barnsängsfeber och cancer
Vägverkets strategi som mot barnsängsfebern på 1800-talet1 kommentar:

Anonym sa...

Visst är det frågan om dålig forskningsetik. Jag har just talat med Sarah Wamala och hon medger att hon inte kan bemöta DN:s löngaktiga ingress då hon inte kan hänvisa till något publicerat resultat. Hon kan inte ens delge den som i likhet med undertecknad frågar efter något av det bakomliggande arbetet, då detta väntar på publicering.

Det skulle ha kunnat framstå som en ren blunder i fall inte dagens ledare i DN byggde vidare i saken med påståendet att "... de flesta sjukdomar i någon grad är självförvållade.
En ytterligare signal om forskarnas förberedelser för lanseringen kan finnas i att deras resultat hade "justerats" för bland annat "socioekonomiska faktorer och långvarig sjukdom."
Dvs. för det självklart vanligaste scenariot, att den som drabbas av långvarig (psykisk) sjukdom sjunker ner till den absoluta botten socioekonomiskt och att de som befinner sig där helt enkelt saknar ekonomiska resurser att använda sin ”egen makt” och ”göra hälsosamma val”.

Därmed blir forskningen i fråga ett ytterligare inlägg i den nyliberala strävan efter att spara -vad det än kostar.
Sådana inlägg brukar belönas.
Som det står på Uppsala Universitets aula: Tänka fritt är stort - Tänka rätt är större.

Fred Torssander
Uppsala