fredag 7 mars 2008

Glöm inte infrastrukturen för telematik

Sverige har en världsunik välståndspotential i fordon, vägar och telekommunikation. Stora synergieffekter för miljö, säkerhet och ekonomi kan uppnås i vägtransportsystemet med statlig infrastruktur, som kopplar samman privatfinansierade fordonssensorer, mobiltelefonsystem och navigatorer.

Staten har här en viktig roll, som är svår eller omöjlig att spela för konkurrerande marknadsaktörer. Genom att samla in anonymiserad fordonsinformation, förädla och återsända den kan nya funktioner skapas - till nytta både för den enskilde trafikanten och för alla i omgivningen.

Men då måste regeringen underkänna slöseriet på förlegade kontrollsystem och det demoraliserande överhetsperspektivet mot trafikanterna som ledningen vid Vägverket ofta återkommer till. Jag behöver inte upprepa min kritik mot fartkamerorna i detta sammanhang.

Fiaskot med inaktuella och uteblivna TMC-meddelanden till GPS-navigatorer i Sverige duger bra som exempel. Den hanteringen 'snodde' Vägverket från Sveriges Radios trafikradioproffs.

Se min debattartikel, som Ny Teknik rubricerade utan frågetecken med orden
Bättre trafikpolitik med alliansen
... och inläggen om Vägverket.
Det senaste med rubriken
Trafikantvänlig utveckling stryps av Vägverkets ledning
... inspirerades av en artikel på DN Debatt 5/3,
... som i dag följs upp av DNs huvudledare.

Fler artiklar i näraliggande ämnen:
GPS suddade ut svenska lotsbåtar (Ny Teknik 4 mars)
Förbjudet att kolla servicebilar med gps (Ny Teknik 3 mars)
Avancerad gps-lur för affärslivet (DN 16 feb)
Samtal från mobil till mobil (Ny Teknik 12 feb- ny vägtrafikvision?)
DN Motors stora gps-test 2007, del 2 (DN 22 dec)
GPS - så funkar det (påstår DN 17 okt om Vägverkets TMC)

Inga kommentarer: