måndag 10 mars 2008

Medarbetare vid Vägverket bryr sig om individen i nya medicinska körkortskrav

Kompetenta medarbetare på Vägverket finns det gott om. Ett sådant exempel ges i dagens SvD- och DN-artiklar om nya medicinska krav för körkort.

Bra att någon som kan området blev tillfrågad och fick uttala sig i stället för de vanliga universalexperterna på trafiksäkerhet vid Vägverket. Det blir ett plus i kanten även för journalisterna, Niklas Gedda (SvD) och Annika Hamrud (DN).

Skönt att få skriva uppskattande om Vägverkets medarbetare efter all min tidigare kritik mot ledningens kollektivistiska människosyn och prioriteringar.

Här förefaller det som om handläggarna bryr sig om att det finns säkerhetsrelevanta skillnader mellan trafikanter och situationer - och försöker anpassa reglerna därefter. Bravo! Jag utgår från att de har så bra underlag för de nya reglerna att de är valida och gallrar på rätt sätt.

Inga kommentarer: