måndag 8 oktober 2007

Trafikolyckor vid skolor skylls på skjutsande föräldrar

Bilister som skjutsar sina barn till skolan får nu skulden för att många trafikolyckor har inträffat där. Det framgår av uttalanden i media efter en enkät bland rektorer, som försäkringsbolaget If genomfört.

Enligt enkätreferatet hos If uppger var fjärde rektor, 23 procent, att "någon trafikincident eller olycka inträffat under deras tid på skolan" (min kursivering). Här finns flera oklarheter, som gör procentsiffran tämligen meningslös för de slutsatser som förs fram.

Det framgår inte i hur stor andel av incidenterna och olyckorna som en skjutsande förälder eller "fortkörare" varit inblandad. Ändå ger uttalandena intrycket att det är där åtgärderna ska sättas in i första hand.

I stället för kunskaper om hur jag som bilförare kan minska de specifika olycksriskerna förmedlar referatet och Vi Föräldrars artikel 29/9 en moralistisk förmaning mot skolskjutsar med privatbil.

Polisen satsar på fartkontroller vid 30-skyltar i stället för vid barnen. Men oskyddade barn på eller vid tätortsgator borde betraktas som 30-skyltar. Då skulle kompetenta trafikpoliser kunna få bilförarna att anpassa farten efter omständigheterna och inte bara till de fasta skyltarna.

Att peka ut fordonsförare och bilägare som trafikskadornas syndabockar är bekvämt för trafiksäkerhetsansvariga myndighetspersoner. Betydligt svårare är att utforma säkerhetsrelevanta regler och människovänliga trafikmiljöer.

Man måste också vara medveten om olycksförloppens komplexitet för att (vilja) ta fram och sprida kunskap om hur den enskilde trafikanten kan eliminera sina egna risker. Trafikskadestatistik med schablonförklaringar och dödstal (SvD 20/8) är kanske ledstjärnor för dem som har nollvisionen till slagträ, men såna siffror hjälper ingen trafikant att förebygga olyckor.

Döm själv om hur det går till hos de högst ansvariga i Sverige när det gäller exempelvis:
Halkkörning (DN 3/4) och dubbdäck (SvD 5/10)
Fartkameror och deras utvidgade användning
Krocktester och myndighetspropaganda mot stora bilar gav motiv för sabotage mot 'stadsjeepar' (DN 8/9)
Vattenplaning och synen på olycksförlopp under regniga somrar (SvD 29/7)

Inga kommentarer: